Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
6 °C
AAA

Program inwestycji na śląskich drogach

Moto
Program inwestycji na drogach wojewódzkich, współfinansowanych przez samorządy wojewódzki i lokalne, uruchomił zarząd woj. śląskiego. Chodzi o skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i sygnalizacje świetlne. Gminy i powiaty mogą zgłaszać projekty do 2 kwietnia br.

O przyjęciu programu "WID 2021+" przez zarząd województwa i uruchomieniu naboru poinformował w piątek rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Sławomir Gruszka.

Jak przekazał rzecznik, program zakłada współfinansowanie przez samorządy inwestycji na drogach wojewódzkich, obejmujących: skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i sygnalizacje świetlne. Program może dotyczyć też przebudów lub remontów dróg, jeśli jest to niezbędne do wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego.

Program kierowany jest do gmin i powiatów. Samorządy, którym województwo powierzy zadania do prowadzenia na podstawie porozumienia, będą mogły liczyć na współfinansowanie inwestycji z budżetu woj. śląskiego w ramach środków zabezpieczanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej regionu.

Gminy i powiaty muszą zapewnić pełne finansowanie dokumentacji projektowych. W przypadku skrzyżowań ich minimalny udział zaangażowania to 20 proc.; dla chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnych – 50 proc.; z kolei dla przebudów lub remontów dróg pod kątem wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego - 10 proc.

Poziom finansowania programu "WID 2021+" ze środków woj. śląskiego ma być w każdym roku określany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa. "W tym roku decyzja o kwocie, która będzie przekazana na ten cel, zostanie podjęta po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i oszacowaniu skali oczekiwanych inwestycji drogowych" – powiedział PAP Gruszka.

Program dotyczy zadań planowanych do realizacji w ciągu trzech lat (w uzasadnionych przypadkach w ciągu czterech lat). W razie braku zaplecza technicznego lub osobowego u lokalnego partnera samorządowego inwestycje może wykonać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W tym roku gminy i powiaty mogą zgłaszać wnioski o ujęcie zadań w programie do 2 kwietnia br. W kolejnych latach przewidziane są następne nabory.

Wnioski powinny zawierać m.in.: opis zakresu rzeczowego zadania (w tym szczegółową lokalizację), mapę sytuacyjno-poglądową, informację ze wstępnego rozeznania spraw związanych z własnością nieruchomości, wstępne określenie trybu uzyskania zgody na realizację inwestycji, planowany okres realizacji oraz prognozowane koszty brutto dla projektu i robót budowlanych z podziałem na lata.

Do wniosków należy zawrzeć oświadczenia: o zamiarze zabezpieczenia kwot na realizację w budżetach oraz Wieloletnich Prognozach Finansowych, a także o podjęciu się prowadzenia zadania lub o braku potencjału technicznego i osobowego do prowadzenia zadania. Ocenę merytoryczną, po ocenie formalnej departamentu komunikacji i transportu urzędu marszałkowskiego, będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

(PAP)


Komentarze