Lech wroblewski radny
Lokalne 16 sierpnia, 2023

Lech Wróblewski - Radny Mikołów

Stanislawa Hajduk Bies radna
Lokalne 16 sierpnia, 2023

Stanisława Hajduk-Bies - Radna Mikołów

Krzysztof jakubiec radny
Lokalne 16 sierpnia, 2023

Krzysztof Jakubiec - Radny Mikołów

Krzysztof zur radny
Lokalne 16 sierpnia, 2023

Krzysztof Żur - Radny Mikołów

Martyna Centkowska Strzelczyk radna
Lokalne 16 sierpnia, 2023

Martyna Centkowska-Strzelczyk - Radna Mikołów

Ewa Chmielorz radna
Lokalne 16 sierpnia, 2023

Ewa Chmielorz - Radna Mikołów

Michal rupik radny
Lokalne 16 sierpnia, 2023

Michał Rupik - Radny Mikołów