Od kwietnia nowe wysokości składki wypadkowej

Ubezpieczenie wypadkowe

Redakcja

9 kwietnia 2024

Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ustalane są one dla poszczególnych grup działalności w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Płatnicy składek, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2021, 2022, 2023 wysokość składki wyliczył ZUS, a zawiadomienia o tym zostały dostarczone na ich kontach na PUE ZUS.

- Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatnicy, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, w dalszym ciągu będą naliczać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%. Stanowi to 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, która wynosi 3,33%. Wysokość składki wypadkowej obowiązuje w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Jeśli przedsiębiorca zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ma obowiązek samodzielnie ustalić wysokości stopy procentowej tej składki. Przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2024 r. warto zweryfikować, w jakiej wysokości trzeba będzie płacić składkę wypadkową przez kolejny rok.

Składka uzależniona od PKD

Stopa procentowa składki wypadkowej ustalana jest dla każdej grupy zawodowej oddzielnie według PKD, w oparciu o ryzyko zagrożeń zawodowych. Od 1 kwietnia br. maksymalna stawka ubezpieczenia wypadkowego wynosi 3,33% dla wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) oraz dla działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie. Najniższa stopa procentowa wynosi obecnie 0,67 %.

Po trzech latach składania ZUS IWA – składkę ustali ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2021, 2022, 2023.

- Zawiadomienia dla płatników na rok składkowy 2024/2025 o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zostały dostarczone elektroniczne i są już dostępne na kontach płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – informuje rzeczniczka.

Aby pobrać zawiadomienie, należy zalogować się do swojego konta w PUE ZUS. W zakładce Płatnik w menu bocznym należy wybrać [Dokumenty i wiadomości] -> [Skrzynka odbiorcza], a następnie w udostępnionym oknie [Lista dokumentów odebranych] wybrać [Pismo z ZUS]. Plik z pismem nie wymaga potwierdzenia odbioru. Zawiadomienie będzie dostarczone jako załącznik o nazwie „Zawiadomienie o stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wskazane trzy kolejne lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2023), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2024 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należą.

powiązane artykuły:

Ubezpieczenie ac w przypadku kolizji
Lifestyle 30 października 2023

Po spowodowaniu wypadku drogowego, kolizji czy w przypadku szkód spowodowanych przez dzia

Konsekwencje zakupu samochodu bez oc
Lifestyle 4 marca 2024

Zakup samochodu to ważna decyzja, która wiąże się z wieloma aspektami, w tym z ubezpiecze

Ubezpieczenie chorobowe
Lifestyle 5 maja 2023

Choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te poj

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.2µg/m3 PM2.5: 14.4µg/m3