Jak skorzystać z ubezpieczenia AC w przypadku kolizji?

Ubezpieczenie ac w przypadku kolizji

Redakcja

30 października, 2023

Po spowodowaniu wypadku drogowego, kolizji czy w przypadku szkód spowodowanych przez działanie sił natury można starać się o odszkodowanie z polisy AC. Jakie działania należy podjąć, aby otrzymać rekompensatę finansową lub możliwość naprawy pojazdu na koszt ubezpieczyciela? Podpowiadamy!

Obowiązki kierowcy na miejscu zdarzenia

Gdy doszło do kolizji, kierowca samochodu zobligowany jest do zapewniania bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku. Gdy nie ma ofiar śmiertelnych lub rannych, należy niezwłocznie usunąć auto z miejsca zdarzenia jeśli jest to możliwe, tak aby nie blokowało ruchu. Trzeba wyłączyć pracujący silnik pojazdu i odłączyć dopływ prądu z akumulatora. Należy także ustawić trójkąt ostrzegawczy za samochodem. Jeżeli są ranni i zabici należy wezwać służby – policję i karetkę. Oczywiście, do momentu ich przyjazdu należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Gdy jesteś uczestnikiem małej kolizji, nie musisz wzywać policji, ale w takiej sytuacji możesz zażądać od sprawcy spisania oświadczenia o jego winie. W przypadku, gdy sam jesteś sprawcą, postępuj analogicznie. W takim dokumencie powinny znaleźć się podstawowe informacje na temat kierowców i pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Mowa tutaj o numerach rejestracyjnych samochodów, numerze polisy ubezpieczeniowej itd.

Obowiązki kierowcy po zaistniałej szkodzie

O zaistniałej szkodzie trzeba jak najszybciej poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zakupiłeś ubezpieczenie OC/AC. Możesz to zrobić mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ubezpieczyciela. Procedura zgłaszania szkody jest szczegółowo opisana w dokumencie zwanym OWU.

Należy pamiętać, że kierowca nie może dokonywać żadnych napraw w uszkodzonym samochodzie do momentu, aż nie obejrzy go rzeczoznawca ubezpieczyciela, u którego została wykupiona polisa AC. Jeśli kolizja uniemożliwia dalszą podróż, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. W przypadku LINK4 zadzwoń pod numer telefonu 22 444 44 44.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy AC?

Wyłączenia ubezpieczeń Autocasco różnią się między firmami ubezpieczeniowymi oferującymi ten produkt. Niemniej jednak istnieją uniwersalne przypadki, w których nie otrzymasz odszkodowania z polisy AC. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, gdy kierowca spowodował szkodę pod wpływem alkoholu bądź innych zakazanych substancji odurzających. Towarzystwo odmówi także odszkodowania, gdy w chwili wystąpienia zdarzenia właściciel samochodu bądź osoba uprawniona przez niego do kierowania pojazdem nie posiadała stosownych uprawnień, czyli prawa jazdy.

Szkody wyrządzone przez rażące niedbalstwo lub umyślnie są również wyłączone z OWU. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że kierowca celowo doprowadził do stłuczki, aby wyłudzić odszkodowanie, wstrzyma wypłatę środków.

AC to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe nie tylko w wyniku kolizji, ale też na wskutek wypadku, kradzieży, włamań, wandalizmu oraz zdarzeń losowych.

W LINK4 kupisz ubezpieczenie AC i zapewnisz sobie ochronę samochodu, a w razie jego uszkodzenia możesz liczyć na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie AC kupisz w Pakiecie wraz z OC. Możesz to zrobić online – na stronie www.link4.pl znajdziesz wygodny Kalkulator OC/AC, dzięki któremu poznasz wysokość swojej składki. Możesz też skontaktować się z naszymi konsultantami , dzwoniąc na numer 22 444 44 44, lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Ubezpieczenie Autocasco dostępne w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 32.0µg/m3 PM2.5: 26.1µg/m3