Wyjątkowa darowizna PKP dla sosnowieckiej szkoły

Semafory przekazane Technikum nr 4 Transportowemu w Sosnowcu fot Ewa Bartosinska

Redakcja

23 maja 2023

Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum nr 4 w Sosnowcu trafiły trzy sygnalizatory świetlne: semafory 4-komorowe i jeden semafor 5-komorowy wraz z podstawami. To dar od PKP PLK. 

– Darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. służą działaniom związanym m. in. z edukacją oraz propagowaniem historii kolei. „Wysłużony” sprzęt często zyskuje drugie życie w szkołach czy muzeach. Organizacje, które otrzymują zabytkowe elementy infrastruktury kolejowej, wypełniają niezwykle ważne zadanie – pielęgnują pamięć o historii kolejnictwa w Polsce i wychowują kolejne pokolenia miłośników, ale także pracowników kolei – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. urządzenia sterowania ruchem kolejowym pomogą w nauce uczniom kolejowych kierunków w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu. Urządzenia powstały w 1976 r. i zostały zdemontowane z rejonu nastawni Imielin. Mają pomóc uczniom w przygotowaniu do zawodu. Semafory po renowacji oraz konserwacji zostaną umieszczone przed budynkiem szkoły, na placu szkolenia praktycznego przy istniejącym już torowisku edukacyjnym.

- Urządzenia pomogą w nauce i przygotują do zawodu przyszłych automatyków, dyżurnych ruchu oraz maszynistów, a także pracowników pionu drogowego. Ze sprzętu będą korzystać uczniowie kształcący się na kierunkach: technik transportu kolejowego i technik pojazdów kolejowych. Urządzenia, wraz z rozjazdem, który szkoła już posiada, będą stanowiły wierne odzwierciedlenie rzeczywistych warunków pracy w zawodach branży kolejowej - informuje PKP PLK.

– Od lat wspieramy instytucje i organizacje promujące wiedzę o drogach żelaznych. To korzyść dla pasjonatów kolei, mieszkańców danego regionu i turystów. Nieużywany na torach sprzęt wykorzystywany jest także w edukacji przyszłych kolejarzy. Bezpośredni kontakt uczniów z nieeksploatowanymi już materiałami, ćwiczenia na prawdziwych urządzeniach, zapewnią lepsze przygotowanie do zawodu – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.1µg/m3 PM2.5: 3.6µg/m3