Ogłoszono przetarg na adaptację Wielkiego Pieca Huty Pokój na cele turystyczno-kulturalne

Wielki piec

Redakcja

26 kwietnia 2024

Termin składania ofert wyznaczono na 3 czerwca br. Na realizację przedsięwzięcia wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu miasto pozyskało ponad 66 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a blisko 9,5 mln zł z budżetu państwa. 

Wielki Piec zostanie przebudowany i zagospodarowany zgodnie z koncepcją wyłonioną w konkursie w 2019 roku. Zakłada ona powstanie platformy widokowej wraz ze ścieżką dydaktyczną, adaptację budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne oraz budowę nowego obiektu „zawieszonego” w powietrzu, w którym znajdzie się m.in. część ekspozycyjna i wystawiennicza oraz strefa wypoczynku, spotkań i gastronomii.

Dodatkowo budynek ma mieć tzw. „zielony dach”, który pozwoli na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i retencję wód deszczowych. Z kolei istniejąca rampa kolejowa zostanie przebudowana na obiekt o funkcji biurowej. Zaplanowano również plac zabaw nawiązujący do tradycji hutniczej i ogród edukacyjny, a także budowę parkingu i obiektów małej architektury.

Będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych w mieście. 

- To przedsięwzięcie jest konieczne, by z jednej strony zmienić oblicze Rudy Śląskiej, a z drugiej chronić poprzemysłowe dziedzictwo dla kolejnych pokoleń. Jestem przekonany, że to miejsce będzie istotnym punktem na mapie turystycznej nie tylko naszego regionu, ale i całej Europy – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Jak zwykle przy zadaniach o takiej skali priorytetem dla władz miasta jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Na projekt „Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej” ponad 66 mln złotych otrzymamy z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a blisko 9,5 mln z budżetu państwa. Dofinansowanie pochodzić będzie z nowego rozdania środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – mówi wiceprezydent Aleksandra Skowronek.

Od 2020 roku Wielki Piec Huty „Pokój” jest częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH (European Route of Industrial Heritage), który łączy obecnie 2331 obiektów, w tym 102 z Polski.

powiązane artykuły:

Szyb franciszek
Lokalne 19 kwietnia 2024

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała miastu Ruda Śląska w formie darowizny nale

Oze ruda slaska
Lokalne 9 kwietnia 2024

Ruda Śląska pozyskała kolejne środki zewnętrzne na budowę instalacji OZE w mieście. Tym razem jes

Ruda slaska
Lokalne 26 marca 2024

Znane są już dokładne założenia przebudowy placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Powstał

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.5µg/m3 PM2.5: 13.8µg/m3