Koniec z betonozą. Zobacz jak zmieni się rynek w Rudzie Śląskiej [Galeria]

Ruda slaska

Redakcja

26 marca 2024

Znane są już dokładne założenia przebudowy placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Powstała dokumentacja inwestycji, która realizuje założenia koncepcji opracowanej z udziałem mieszkańców. Zakłada ona m.in. rozszczelnienie betonowej nawierzchni, zazielenienie, retencję wód deszczowych oraz budowę pawilonów gastronomicznych.

- Uczynienie z rynku przestrzeni zielonej i bardziej przyjaznej mieszkańcom to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Systematycznie stawiamy kolejne kroki na drodze do realizacji tego celu – mówi prezydent Michał Pierończyk.
- Teraz kluczowe będzie zapewnienie finansowania inwestycji, a mówimy o około 8 mln zł. Jak zwykle będziemy analizować wszelkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych – dodaje.

W tej chwili największym problemem placu Jana Pawła II jest jego „betonoza”. Brak cienia i duże nasłonecznienie sprawiają, że miejsce to jest wyspą ciepła w centrum miasta. Dodatkowo wadą tego miejsca są brak zieleni oraz ograniczenia w funkcjonowaniu ogródków gastronomicznych.

Dokumentacja projektowa zakłada ograniczenie powierzchni utwardzonej o ponad 1300 m2 na rzecz powierzchni biologicznie czynnej i nawierzchni przepuszczalnej. Wydzielone zostaną 4 strefy: zieleni, rekreacji i wypoczynku, gastronomiczna oraz strefa umożliwiająca organizację imprez okolicznościowych.

W efekcie przestrzeń rynku ma być przyjazna oraz atrakcyjna. 

Nie można także zapominać o aspekcie ekologicznym. Sucha i nagrzana nawierzchnia przyczynia się do zwiększenia odziaływania pyłu i innych szkodliwych substancji. Ograniczając powierzchnię takiej przestrzeni można poprawić jakość powietrza. Ponadto nowe zagospodarowanie rynku – na co liczymy - pozwoli ożywić tę część miasta – wylicza Michał Pierończyk.

Zlikwidowana zostanie nieczynna, centralnie usytuowana fontanna. Wprowadzone zostaną dwie główne osie widokowe i komunikacyjne. Na kierunku wschód – zachód będą to równoległe pasy zielonych rabat, szpalerów drzew i ciągów pieszych. Na kierunku północ – południe zaplanowano główny ciąg pieszy, prowadzący między szpalerami i rabatami od czynnej fontanny do wejścia do Urzędu Miasta.

W południowej części rynku, wzdłuż zielonej skarpy zaprojektowano strefę gastronomiczną i rekreacyjną. Po obu stronach wspomnianej fontanny powstaną pawilony gastronomiczne z ogródkami zewnętrznymi. Oba budynki będą częściowo przeszklone na całej wysokości. W pawilonach zlokalizowane będą również publiczne toalety.

Równolegle do pawilonów przebiegać będzie główny szpaler drzew, z siedziskami i trawnikami pomiędzy nimi. W centralnej części rynku znajdować się będzie plac z okresową retencją wody, gdzie latem czynne będą kurtyny wodne.

Odnowiony zostanie basen czynnej fontanny oraz przyległe do niej schody terenowe. Dostęp do placu osobom z niepełnosprawnościami ułatwią dwie pochylnie, prowadzące do strefy gastronomicznej od strony ul. Piotra Niedurnego i od strony kościoła pw. św. Pawła. W ramach przebudowy rynku powstanie także zbiornik retencyjny wraz z systemem nawadniania zieleni.


Ruda slaska rynek

powiązane artykuły:

Mieszkania w rudzie slaskiej
Lokalne 26 marca 2024

Na lata 2024 -2026 władze Rudy Śląskiej zaplanowały budowę mieszkań w rejonie ul. Szczęść Boże w

Nowy park handlowy w rudzie slaskiej
Lokalne 18 marca 2024

W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się budowa nowego parku handlowego. Obiekt zlokalizowany będ

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 12.2µg/m3