Plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej będzie zielony?

Rynek koncepcja 2

Redakcja

27 marca 2023

Zakończyły się konsultacje dot. koncepcji nowego zagospodarowania rynku w Rudzie Śląskiej. Zazielenienie tego miejsca było jednym z najważniejszych tematów ubiegłorocznej kampanii wyborczej na prezydenta miasta.

- Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach. Przekazane przez mieszkańców uwagi były źródłem cennych inspiracji. Wszystkie zostały dokładnie przeanalizowane, a część z nich zostanie wykorzystana podczas realizacji inwestycji. Aktywność mieszkańców podczas rozmów o sposobie zagospodarowania rynku pokazała też, że sam temat ważny jest dla wielu z nichpodkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Konsultacje koncepcji nowego zagospodarowania rynku trwały od 11 stycznia do 9 lutego 2023 r., a ich finałem było spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 9 lutego w Urzędzie Miasta. Łącznie na udział w konsultacjach zdecydowało się blisko 40 mieszkańców, którzy przekazali ponad 120 różnych uwag.

Koncepcja zakłada rozszczelnienie 22% całej powierzchni placu, w tym nasadzenie blisko 30 dorodnych drzew oraz obsadzenie 1 000 m² powierzchni placu krzewami, bylinami oraz różnymi gatunkami traw. Jednak część z mieszkańców oczekuje większej ilości zieleni. – Założenia ujęte w koncepcji są optymalne. Musimy zachować równowagę, ponieważ przestrzeń ta nadal ma pełnić funkcję miejskiego rynku, a nie parku. Ponadto jesteśmy także ograniczeni infrastrukturalnie, gdyż nie każdy fragment rynku nadaje się na rozszczelnienie oraz późniejsze nasadzenia. Wynika to m.in. z uzbrojenia znajdującego się pod płytą rynku tłumaczy Michał Pierończyk. 

Koncepcja przewiduje likwidację fontanny, która nie działała i w praktyce nie można jej naprawić. - Budowa nowej generuje z kolei zbyt duże koszty związane zarówno z jej powstaniem, jak i jej przyszłym użytkowaniem. Co ważne, zaproponowane w koncepcji rozwiązanie przewiduje zachowanie drugiej fontanny przelewowej znajdującej się w południowej części rynku oraz budowę podziemnego zbiornika retencyjnego. W dyskusji pojawiły się natomiast głosy, by był to zbiornik otwarty - informuje UM Ruda Śląska.

Inne propozycje to: zacienione ławki, bezpłatna toaleta, elementy architektury nawiązujące do dziedzictwa miasta i jego śląskości, wyznaczone miejsce pod montaż przenośnych kurtyn wodnych oraz przestrzeni pod organizację wystaw i galerii plenerowych. Ponadto wyznaczone zostanie miejsce pod choinkę bożonarodzeniową, a jedno z drzew, które zostaną nasadzone, będzie pełnić właśnie taką funkcję. W dokumentacji ujęty ma również zostać montaż monitoringu.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3