Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Szpitalu Joannitas w Pszczynie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w pszczyńskim szpitalu

Redakcja

29 grudnia 2022

Od 1 stycznia 2023 r. Szpital Joannitas w Pszczynie rozpocznie udzielanie świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia te będą udzielane w pomieszczeniach poradni specjalistycznych szpitala (na parterze budynku). Wchodzić należy wejściem głównym. Do rejestracji, a następnie do gabinetu i pokoju zabiegowego, prowadzi niebieskie oznaczenie (taśma).

Zasady korzystania z pomocy w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godz. 18:00 do godz. 8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W poradni zatrudniony jest personel dedykowany wyłącznie pacjentom Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Lekarz dyżurujący udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie (nr tel. 32 611-53-01), a w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej będzie można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy i zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja).

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki, bądź uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

W razie konieczności lekarz lub pielęgniarka udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Pomoc wyjazdowa udzielana jest tylko w obrębie powiatu pszczyńskiego.

Lekarz udzielający pomocy w ramach opieki wyjazdowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Czytaj także: https://silesia24.pl/otwarcie-...

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia*.

* W tym przypadku środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę - zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.

Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

WAŻNE!

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
  • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • skierowania do specjalisty.

Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego: numer alarmowy - 999 lub 112

powiązane artykuły:

Image836
Lokalne 6 września 2022

Ruszyła Szkoła Rodzenia Joannitas w pszczyńskiej placówce szpitalnej, w której ciężarne oraz osoby i

W szpitalu rusza poradnia onkologiczna
Lokalne 14 maja 2022

W szpitalu w Pszczynie otwarta została trzecia (po urazowo-ortopedycznej i chirurgii ogólnej) z przy

Krew
Lokalne 23 maja 2022

Od 3 czerwca do 26 sierpnia potrwa akcja bezpłatnych badań dla dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.2µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3