Koniec reklamowego chaosu w Katowicach? Powstały założenia dla uchwały krajobrazowej

Uchwała krajobrazowa w Katowicach fot UMK Dariusz Czapla

Redakcja

14 kwietnia 2023

Dzisiaj przekazano radnym z komisji rozwoju miasta Rady Miasta Katowice założenia do projektu tzw. uchwały krajobrazowej. Uwzględniają one wyniki konsultacji społecznych oraz efekty pracy zespołu roboczego i zespołu ds. estetyki przestrzeni miasta Katowice. Teraz czas na zebranie obligatoryjnych opinii i uzgodnień.

Projekt uchwały zakłada określenie zasad i warunków dla sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz ich standardy jakościowe. Uwzględnia również warunki dostosowania się do jej zapisów. Uchwała krajobrazowa podzieli miasto na cztery strefy i podstrefy o zróżnicowanym wpływie uchwały na m.in. możliwości wykorzystywania różnych rodzajów nośników reklamowych czy ich rozmiarów.

podział na strefy katowice

Strefa I obejmie obszar centrum miasta oraz „osiedla robotnicze”, przy czym wyróżnione zostaną: podstrefa 0 obejmująca część centrum Katowic oraz podstrefa A – osiedle robotnicze Nikiszowiec. Strefa II to obszary zwartych tkanek miejskich (np. osiedla: Witosa, Tysiąclecia i Paderewskiego, ale też Bogucice czy część Kostuchny), w strefie III znajdą się pozostałe tereny zurbanizowane, natomiast strefę IV stanowić będą obszary przyrodniczo-krajobrazowe.

katowice podział na strefy


Zapisy uchwały regulują kwestie umieszczania szyldów w tzw. polu szyldowym, zgrupowania szyldów przy wejściu głównym do lokalu lub witrynie lokalu w strefie parteru. W projekcie określono zasady sytuowania i parametry dla różnych rodzajów reklam, w tym m.in. siatek reklamowych, semaforów, oraz różnych rozmiarów tablic reklamowych, takie jak odległości sytuowania nośników reklam od dróg, skrzyżowań czy pomników, miejsc pamięci itd.

W wyniku wprowadzenia zapisów tzw. uchwały krajobrazowej znikać będą wolnostojące tablice reklamowe o dużym formacie i siatki reklamowe. Specjalne zapisy przewidziano dla zabudowy historycznej Osiedla Robotniczego Nikiszowiec, szczególnej regulacji będą też podlegać reklamy świetlne umieszczane w centrum miasta.

Przygotowane założenia przewidują brak możliwości wieszania banerów reklamowych na ogrodzeniach (za wyjątkiem usytuowanych wyłącznie od wewnętrznej strony ogrodzenia boiska sportowego). Przede wszystkim odsłonięte zostaną elewacje budynków. Umieszczanie tablic reklamowych i innych urządzeń stanowiących ich nośniki poza polem szyldowym będzie bardzo ograniczone, np. znikną z elewacji tzw. siatki reklamowe. Reklama naklejana na okno czy witrynę będzie mogła pojawiać się wyłącznie w parterze a jej wielkość zostanie ograniczona średnio do 20% powierzchni witryny lub okna. Znikną także urządzenia utrudniające poruszanie się w przestrzeni publicznej jak np. tzw. potykacze.

Ważnym elementem uchwały będą też kwestie dotyczące sposobu i zakresu grodzenia budynków w zabudowie jednorodzinnej oraz zespołów budynków wielorodzinnych, dla których konieczne będzie zachowanie wolnego przejazdu oraz przejścia.

Czas na dostosowanie do uchwały

Zgodnie z propozycją uchwały dostosowaniu do zapisów uchwały będą podlegały tablice reklamowe, urządzenia reklamowe i szyldy istniejące w dniu wejścia w życie uchwały i niezgodne z przepisami uchwały. Dostosowanie się do zapisów uchwały w tym zakresie powinno nastąpić do 4 lat od dnia wejścia w życie uchwały. Wyjątek stanowić będą szyldy informujące o działalności instytucji publicznych, czyli tablice urzędowe.powiązane artykuły:

1460x616 3
Lokalne 14 kwietnia 2023

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach funkcjonuje w trzech lokalizacjach. Po wybudowaniu nowe

Prohibicja fot UMK S Rybok
Lokalne 6 kwietnia 2023

Z inicjatywy prezydenta Katowic rozpoczęło się przygotowywanie uchwały dotyczącej tzw. nocnej pro

IMG 20221109 154251
Lokalne 5 kwietnia 2023

Prezydent Katowic wydał zgodę na budowę wysokiego budynku mieszkalnego w Kostuchnie. Przeciwko in

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.9µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3