Prezydent Katowic chce ograniczyć sprzedaż alkoholu w kolejnej dzielnicy

Prohibicja fot UMK S Rybok

Redakcja

6 kwietnia, 2023

Z inicjatywy prezydenta Katowic rozpoczęło się przygotowywanie uchwały dotyczącej tzw. nocnej prohibicji w kolejnej dzielnicy Katowic. W lutym przeprowadzono konsultacje społeczne. Nad projektem uchwały głosować będą radni miasta. 

Katowice chcą wprowadzić ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej na terenie dzielnicy Koszutka. "Nocna prohibicja" obowiązują już od kilku lat m.in. w Śródmieściu. W lutym bieżącego roku trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami Koszutki. Na spotkaniu w sprawie prohibicji lub za pośrednictwem ankiety online mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Koszutki?”.

W ramach konsultacji wpłynęło 1181 ankiet, jednak 533 z nich musiały zostać uznane za nieważne.To ponad 45% spośród wszystkich ankiet. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, oddanie więcej głosów niż jeden przysługujący czy udział w głosowaniu mieszkańców spoza dzielnicy, a nawet miasta. W przypadku ankiet papierowych, część unieważniono z uwagi na nieczytelnie zapisane dane wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej katowickiego Urzędu Miasta. Ostatecznie, poprawnie wypełnionych formularzy było 648.

Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy nr 12 Koszutka opowiedziały się 334 osoby, natomiast 313 osób opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych w tym zakresie, a tylko 1 osoba nie miała zdania w tym temacie. Prezydent Katowic, Marcin Krupa poprosił o dodatkowe stanowisko w konsultowanej sprawie Radę Dzielnicy nr 12 Koszutka. Rada podjęła stosowną uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie Koszutki.

Pomimo minimalnej większości głosów przeciw nocnej prohibicji, miasto będzie kontynuowało proces wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu. Przygotowywany jest projekt uchwały, który następnie zostanie poddany głosowaniu w Radzie Miasta.

Nocna prohibicja obowiązuje aktualnie w pięciu katowickich dzielnicach, gdzie sprzedaż alkoholu w sklepach zakazana jest w godzinach 22:00 - 6:00. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.7µg/m3 PM2.5: 7.2µg/m3