Jak prawidłowo nawiązać współpracę z dostawcą obsługi informatycznej dla firm

Firma informatyczna na slasku

Redakcja

2 sierpnia, 2022

Wiele przedsiębiorstw stoi przed podjęciem decyzji dotyczącej nawiązania współpracy z dostawcą usług stałej i kompleksowej obsługi informatycznej dla firm. Borykają się one z kilkoma istotnymi problemami, które dotyczą między innymi kwestii znalezienia na rynku właściwej firmy, której oferta odpowiada potrzebom zleceniodawcy, weryfikacji kompetencji i doświadczenia potencjalnego zleceniobiorcy, a przede wszystkim tego, jak w optymalny sposób nawiązać współpracę z nowym dostawcą. Owe problemy, są szczególnie istotne w kontekście tego, że wybór dostawcy usług informatycznych, to w praktyce nawiązanie współpracy, która będzie realizowana przez wiele lat. Z uwagi na specyfikę wykonywanych usług w ramach stałej i kompleksowej obsługi informatycznej, zmiana dostawcy tego typu rozwiązań jest procesem trudnym i angażującym.

Optymalna procedura nawiązania współpracy z dostawcą usług stałej obsługi informatycznej 

Optymalna procedura nawiązania współpracy obejmuje proces składający się, co z kilku działań, które zostały opisane poniżej. W praktyce należy mieć na uwadze, że realizacja takiego procesu zajmuje od 3 do 6 tygodni. Podane poniżej informacje są więc uśrednionym modelem nawiązywania współpracy, który w rzeczywistości zależy od specyfiki zleceniodawcy, jego aktualnej sytuacji i potrzeb w zakresie terminu podjęcia współpracy, jak również innych istotnych elementów jak na przykład wielkość infrastruktury informatycznej, ilość oddziałów firmy, rodzaj i złożoność wykorzystywanych obecnie systemów informatycznych. 

Proces nawiązywania współpracy obejmuje następujące kroki.

  1. Spotkanie wstępne mające na celu poznanie specyfiki i oczekiwań zleceniodawcy oraz zestawienie ich z możliwościami realizacyjnymi potencjalnego dostawcy. 
  2. Przekazanie dostawcy informacji technicznych i ilościowych, dotyczących wielkości planowanej do obsługi infrastruktury informatycznej, ilości i rodzaju serwerów, ilości komputerów. Dostawca powinien również otrzymać informacje na temat oddziałów, stosowanych metod komunikacji między oddziałami i zdalnego dostępu, rodzaju użytkowanych systemów informatycznych, rodzaju wykorzystywanych usług chmury oraz wielu innych tego typu danych. 
  3. Przygotowanie wstępnego kosztorysu i oferty dotyczącej zakresu i wolumenu usług przez dostawcę. 
  4. Wspólne dobieranie i weryfikacja wolumenu i ilości usług informatycznych, które mają być realizowane w ramach stałej obsługi informatycznej dla firmy. 
  5. Uzgodnienie metod i procedur dotyczących komunikacji i autoryzacji zgłoszeń. 
  6. Podpisanie umowy stałej obsługi informatycznej uwzględniającej wszystkie omówione aspekty współpracy oraz informacje dotyczące procedur i ilości obsługiwanych systemów. 
  7. Przejęcie infrastruktury przez dostawcę, połączone z resetem wszystkich haseł dostępowych i sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej dotyczącej przejmowanych systemów, 
  8. Wykonanie przez dostawcę wewnętrznego audytu infrastruktury informatycznej oraz przygotowanie raportu na temat jej stanu. Audyt powinien zawierać informacje na temat potencjalnego ryzyka, pojedynczych punktów awarii, ale też wszelkich kwestii mających istotny wpływ na zachowanie ciągłości pracy systemów informatycznych, utrzymania ruchu w infrastrukturze IT oraz na zachowanie bezpieczeństwa i poufności danych. 
  9. Wdrożenie odpowiedniej polityki i procedur oraz standaryzacja przejmowanych systemów informatycznych. 

Sprawdzony partner w dostarczaniu usług IT 

Centrum Systemów Komputerowych to  firma informatyczna na Śląsku  z ponad 30-letnim doświadczeniem. Sprawna realizacja procedury przekazania własnej infrastruktury informatycznej do obsługi zewnętrznej firmy może być z powodzeniem zrealizowana przez Centrum Systemów Komputerowych. Nasza firma działa na rynku usług IT od 1992 roku i posiada ugruntowaną pozycję rynkową oraz grupę usatysfakcjonowanych Klientów. Dzięki długiej obecności na rynku oraz zdobytemu doświadczeniu i kompetencjom proces przejmowania infrastruktury został u nas dopracowany do perfekcji. Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów i potencjalnych problemów związanych z rozpoczęciem współpracy z nowym dostawcą usług obsługi informatycznej, to skontaktuj się z nami, aby przekonać się, jak możemy Ci pomóc oraz jakie korzyści odniesie Twoja firma ze współpracy z nami.  

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 34.4µg/m3 PM2.5: 27.2µg/m3