Bezpieczeństwo – czyli jak chronić siebie i swoich bliskich w dzisiejszych czasach?

Sdsds

Redakcja

18 listopada, 2022

Problemy bezpieczeństwa zawsze były integralną częścią życia człowieka, dla którego niezwykle ważne jest poczucie spokoju oraz swobody w dążeniu do realizacji planów. I to w każdej dziedzinie życia – tej prywatnej, jak i zawodowej. Niestety w ostatnich - jakże wymagających czasach, pojęcie bezpieczeństwa nabrało zupełnie nowego znaczenia. Wielu Ślązaków zadaje dziś sobie pytanie, jak chronić siebie i swoich bliskich?

Konflikt geopolityczny w naszej części Europy – kolejna odsłona zapomnianego aspektu bezpieczeństwa?

Idea bezpieczeństwa międzynarodowego to pragnienie bycia państwem zabezpieczonym, w przypadku agresji innego kraju. Do niedawna jeszcze bezpieczeństwo to wydawało się być czymś w miarę stałym i pewnym. Jednak zbrojna ofensywa Rosji na Ukrainę, w sposób jasny i wyraźny ukazała, jak kruche i nietrwałe bywa poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza tego dużego, międzynarodowego. Wojna, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. trwa do dziś i nikt nie wie, kiedy i w jaki sposób się zakończy.

Kryzys bezpieczeństwa, który obecnie nam towarzyszy, uruchomił spiralę innych kryzysów, w szczególności gospodarczego i energetycznego. Efekty tego dziś odczuwa każdy człowiek i odczuwać będzie zapewne przez kilka najbliższych lat.

Poczucie bezpieczeństwa

Szereg kolejnych, cyklicznych zdarzeń, jakie mają miejsce po tej dacie powodują, że bezpieczeństwo związane z epidemią koronawirusa zostaje uśpione, czy jak uważają zwolennicy tzw. teorii spiskowych - odłożone na półkę w „laboratorium”.

W takiej sytuacji inne aspekty bezpieczeństwa zyskują na znaczeniu. Polacy zaczynają pomagać uchodźcom wojennym. Organizują przeróżne zbiórki i transporty żywności, leków czy ubrań. Przyjmują potrzebujących pod swój – czasem skromny – dach. Polacy doskonale rozumieją wojenną zawieruchę, dlatego z takim zaangażowaniem próbują zapewnić uchodźcom choć namiastkę bezpieczeństwa.

Często popełniane błędy dotyczące bezpieczeństwa, noszące znamiona niechlubnej tradycji…

Ważnym elementem bezpieczeństwa technicznego danego mienia, którego jest się właścicielem lub zarządcą (mowa tu o mieniu firmowym lub prywatnym), jest polisa ubezpieczeniowa.

Polisa ubezpieczeniowa ma generalnie jedno główne zadanie – zabezpiecza majątek w postaci budynków wraz z mieniem ruchomym i stałym, wniesionym do tego majątku. Dodatkowo jej zakres można rozszerzyć o np. pakiet OC - odpowiedzialności cywilnej na wypadek zalania sąsiadów czy innych niemożliwych do przewidzenia zdarzeń.

W codziennym życiu bardzo często dochodzi do sytuacji, w których ludzie zapominają o ważnych obowiązkach, jakie wynikają z litery prawa. Ich zaniechanie sprawia, że posiadana polisa jest tylko świstkiem kolorowego, bezużytecznego papieru.

Właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektu, na których ciąży obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej zapominają o kilku podstawowych sprawach związanych z tzw. prawidłowym funkcjonowaniem polisy, opartym na OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Warunki te, w sposób precyzyjny określają obowiązki osoby/podmiotu ubezpieczonego. W takich sprawach z pomocą przychodzą wyspecjalizowane podmioty np. BHP PUZIO Katowice, posiadające wiedzę, doświadczenie, sprzęt i odpowiednie uprawnienia.

Jakie obowiązki spoczywają na właścicielach obiektów prywatnych i komercyjnych?

Do podstawowych obowiązków właścicieli obiektów prywatnych i komercyjnych należą:

  • przeglądy gazowe w zakresie szczelności instalacji gazowej, pieca, promienników, nagrzewnic itp., użytkowanych w zakładzie pracy czy własnym gospodarstwie domowym,
  • przeglądy kominiarskie, których czasokres jest uzależniony od systemu ogrzewania oraz wielkości dachu budynku mieszkalnego czy firmowego,
  • przeglądy budowlane okresowe do 31 maja i 30 listopada, roczne oraz 5-letnie dotyczące domu, kamienicy, bloku, biurowca czy hali produkcyjno-magazynowej,
  • przeglądy elektryczne 5-letnie i inne, w celu potwierdzenia sprawności działania instalacji elektrycznej i wykluczenia możliwości powstania pożaru z niesprawnej, przeciążonej instalacji w miejscu pracy czy zamieszkania,
  • przeglądy kamerą termowizyjną pozwalające zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem, dzięki którym poprzez wykrycie mostków termicznych, można zaoszczędzić na ogrzewaniu domu, mieszkania czy zakładu pracy przy dzisiejszych galopujących cenach paliw kopalnych służących do ogrzewania lub do wytworzenia ciepła systemowego,
  • przeglądy sprzętu ppoż.  – gaśnice, hydranty, węże, wyłączniki ppoż., awaryjne oświetlenie ewakuacyjne itp., które należy poddawać przeglądom co 12 miesięcy lub we wcześniejszych terminach, zgodnie z dokumentacją przekazaną przez producenta,
  • pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z częstotliwością minimum 1 raz na 12 miesięcy,
  • szkolenia zawodowe tj. uprawnienia sepowskie - uprawnienia energetyczne z grupy G1, G2, G3 w zakresie dozoru i eksploatacji, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania np. powierzonych prac elektrycznych prywatnie i służbowo, od podłączenia kuchenki indukcyjnej, zasilanej siłą do wymiany gniazdka na terenie zakładu pracy itp.

Lekceważąc wymienione wyżej przeglądy czy szkolenia, właściciele obiektów narażają siebie i innych, nie tylko na niebezpieczeństwo, ale również na brak wypłaty z polisy ubezpieczeniowej. Dlatego należy dokonywać wszelkich starań, aby takich sytuacji uniknąć. W końcu polisy mają zabezpieczyć i pomóc w razie występujących problemów.

W kontekście odzieży roboczej warto również zwrócić uwagę na szeroką sferę bezpieczeństwa w tym zakresie.  Należy mieć świadomość, że zarówno prace elektryczne w domu czy w zakładzie pracy wymagają określonych środków ochronnych. Takie np. rękawice termiczne przydadzą się zarówno w utrzymaniu ruchu lub na produkcji, jak i w domowej kuchni przy obsłudze piekarnika rozgrzanego do 220 – 240 stopni Celsjusza. Ludzka skóra jest niczym kombinezon ochronny okalający organizm. Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka to temat, na którym nie powinno się oszczędzać.

Czy szkolenia wpływają na bezpieczeństwo?

Ważnym aspektem bezpieczeństwa są szkolenia poruszające tematykę bhp i ppoż., a także tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy też spersonalizowane szkolenia zawodowe UDT, TDT, SEP itp.

Bardzo często zdarza się tak, iż wiedza zdobyta podczas szkoleń bywa wykorzystywana w życiu codziennym. Ze sztandarowych przykładów można wymienić szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, praktycznego użycia gaśnicy proszkowej, czy zasad bezpiecznego przemieszczania się w obrębie UTB – urządzeń transportu bliskiego tj. suwnic czy wózków jezdniowych, które spotkać można podczas robienia zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych.

Przy wyborze osoby, firmy bądź instytucji prowadzącej spersonalizowane szkolenia, warto sięgać po praktyków, którzy poza objaśnieniem teorii, rozbudzą wyobraźnie słuchaczy na podstawie licznych przykładów z życia codziennego. Do tego celu można wykorzystać zamieszczone w Internecie referencje firmy lub opinie dodane przez innych użytkowników w wizytówkach na Mapach Google.

Adobe Stock 55571650

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 19.7µg/m3 PM2.5: 17.9µg/m3