Dzisiaj XLIX sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Porządek posiedzenia

Sesja 26 08 2021 1 1

Redakcja

28 kwietnia, 2022

28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Kozłowej Górze przy ulicy Tarnogórskiej 49 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W porządku obrad m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia korekty Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2021.

Porzadek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2021.
  4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2021″.
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia korekty „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka. z o.o. na lata 2022 – 2024” – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  2. projekt uchwały w sprawie  pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Franciszka Kotuchy 25/III/1 – Komisja Budżetowo- Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  3. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  4. projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3