Dzisiaj VII sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Czy prezydent Anna Hetman otrzyma absolutorium?

Vsfdx

Redakcja

26 maja, 2022

VII Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się dnia 26 maja 2022 r., o godzinie 13:00 w sali posiedzeń przy Al. Piłsudskiego 60. Podczas sesji zostanie przedstawiony raport o stanie miasta za 2021 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu. Po tym radni zagłosują nad udzieleniem prezydent Annie Hetman absolutorium.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie VII Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta
 4. Informacja Prezydenta Miasta
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta
 6. Zgłaszanie interpelacji
 7. Raport o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok
  · Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2021r. oraz aktów prawa miejscowego,
  · Debata nad raportem o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  · Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania,
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.
  · sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
  · sprawozdanie finansowe Miasta,
  · informacja o stanie mienia komunalnego Miasta,
  · opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  · wniosek Komisji Rewizyjnej,
  · opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  · wystąpienia klubowe,
  · dyskusja,
  · podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok,
  · podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
 11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta
 12. Zakończenie obrad Sesji

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.5µg/m3 PM2.5: 3.3µg/m3