Dystrybycja węgla w Bytomiu. Maksymalnie 25 osób dziennie otrzyma węgiel

fot. UM Bytom

Redakcja

24 listopada, 2022

Dystrybucja węgla w Bytomiu rozpocznie się w poniedziałek, 28 listopada, zaś od czwartku, 24 listopada osoby, których wnioski o zakup węgla zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą zapłacić za węgiel w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (gotówką lub kartą płatniczą).

Dotychczas do MOPR w Bytomiu wpłynęło 468 wniosków dotyczących zakupu po preferencyjnej cenie paliwa stałego dla gospodarstw domowych, z czego zweryfikowano już pozytywnie 391.

Od czwartku, 24 listopada osoby, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone mogą zapłacić za węgiel w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i następnie z fakturą i informacją o uprawnieniach do zakupu węgla wystawioną przez MOPR w wyznaczonym przez placówkę terminie zgłosić się w punkcie przy bramie towarowej składu Węglokoks Kraj SA - KWK Bobrek przy ul. Konstytucji 76. Dystrybucja węgla rozpocznie się w poniedziałek, 28 listopada.

Węgiel będzie wydawany od poniedziałku do piątku dla 25 osób dziennie.

Gmina nie organizuje transportu ze składu węgla do gospodarstwa domowego - mieszkańcy powinni zadbać o transport węgla we własnym zakresie.

W pierwszej turze, miasto zamówiło 700 ton węgla (kostka, orzech i ekogroszek) wydobyty przez KWK Bobrek.

Węgiel w preferencyjnej cenie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym, którym wypłacony został dodatek węglowy;
  • gospodarstwom domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony;
  • gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek o wypłatę dodatku węglowego i spełniają warunki wskazane w ustawie o dodatku węglowym;
  • gospodarstwom domowym, które wskazały węgiel jako podstawowe źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 - mieszkańcy są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

powiązane artykuły:

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Wiadomości 23 listopada, 2022

2300 gmin z ok. 2 600 istniejących  w Polsce zgłosiło już chęć uczestniczenia w dystrybucji węgl

01 ks1 4593
2 listopada, 2022

Samorządy już zgodnie z prawem będą mogły dystrybuować węgiel w preferencyjnych cenach wśród swoich

Fe2x Fis Xg A Aqs Sf
Lokalne 12 października, 2022

W Kancelarii Premiera odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu dot. cen p

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.8µg/m3 PM2.5: 6.8µg/m3