Samorządy będą dystrybuować węgiel. Chcą jednak zerowego podatku od prądu

Fe2x Fis Xg A Aqs Sf

Redakcja

12 października 2022

W Kancelarii Premiera odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu dot. cen prądu oraz dystrybucji węgla. Samorządom zlecono dystrybucję węgla, ustalono także maksymalna cenę energii elektrycznej.

Samorządowcy z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich po raz drugi spotkali się w Warszawie z premierem Morawieckim. Dzień po pierwszych rozmowach przedstawili oni swoje uwagi do projektów ustaw dotyczących cen energii elektrycznej oraz dystrybucji węgla przez gminy. Choć dzień wcześniej samorządowcy zgłaszali uwagi do obu projektów - mowa była o zbyt wysokiej propozycji cen energii elektrycznej oraz o braku rozwiązań ani budżetu na dystrybucję węgla, ostatecznie samorządowcy zgodzili się poprzeć projekty. 

Po zakończonych rozmowach samorządowcy wyszli do mediów poinformować o ustaleniach nadzwyczajnego spotkania. Nie zgadzają się ze zleceniem gminom dystrybuowania węgla, jednak uzgodniono, że samorządy zajmą się tym tematem pod warunkiem szczegółowych ustaleń dotyczących sposobów dystrybucji, uzyskania na nią środków oraz umów z firmami, którym będą to zlecać. Kwestii finansów była tutaj najbardziej dyskutowana. 

Omawiane były ceny węgla. Samorządowcy zawnioskowali o spotkanie z Polskim Węglem, aby omówić jak paliwo będzie do samorządów dystrybuowane. (...) Nie jesteśmy do tego przygotowani, więc chcielibyśmy to robić razem ze spółkami węglowymi i mieć gwarancję, że ta cena nie będzie już ponoszona. Zaapelowaliśmy także, żeby akcyzę i podatki też z tego węgla zdjąć - mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

Omawiane były także kwestie cen prądu, z którymi nie zdarzali się poprzedniego dnia samorządowcy. Rząd zaproponował 800 zł za MWh, co w przypadku niektórych gmin, jest podwyżką o 200% - Nasz głównym postulatem jest to, żeby dalej był zerowy podatek od prądu - dodał Karnowski. Minister Sasin poinformował dziś, że maksymalna cena za energię elektryczną dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców będzie wynosiła 785 zł/MWh. 

Po dwugodzinnej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty - projekt dotyczący cen energii jak i projekt dotyczący dystrybucji węgla. Strona samorządowa zgłosiła uwagi o charakterze technicznym do ustawy o dystrybucji węgla. Do końca dnia te uwagi zostaną spisane i przekazane ministerstwu aktywów państwowych, tak aby móc je wprowadzić w życie - poinformował po spotkaniu Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA - Ustawa dotycząca cen energii została pozytywnie zaopiniowana. Samorządy zgłosiły wiele uwag, niedotyczących ustawy, o nich będziemy jeszcze dyskutować.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.2µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3