Zmiany w strefie parkowania w Bielsku-Białej

fot. UM Bielsko-Biała

Redakcja

29 listopada, 2022

Zmieni się sposób działania stref płatnego parkowania w Bielsku-Białej. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada br. radni przegłosowali dwie uchwały. Wprowadzają one możliwość instalacji parkomatów na parkingach wewnętrznych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i poszerzają grono osób mogących ubiegać się o abonament mieszkańca w strefie.

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej zmieniono dotychczasowy regulamin funkcjonowania parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi, zwanych parkingami wewnętrznymi. Do tej pory opłatę za parkowanie na nich pobierał inkasent lub system szlabanowy. Teraz, w sytuacjach uzasadnionych potrzebą, będzie można zainstalować na nich parkomaty.

Drugą przyjętą uchwałą umożliwiono uzyskania abonamentu parkingowego osobom zamieszkującym budynki przyległe bezpośrednio do granicy strefy płatnego parkowania. Dotąd o abonament mieszkańca mogły występować osoby zameldowane wewnątrz obszaru wyznaczonego ulicami tworzącymi granicę strefy płatnego parkowania. Osoby zamieszkujące budynki przylegające bezpośrednio do zewnętrznej granicy strefy takiej możliwości już nie miały. Rada Miejska zdecydowała, że również i one będą mogły starać się o kartę mieszkańca, umożliwiającą parkowanie na preferencyjnych zasadach.

powiązane artykuły:

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB
Wiadomości 24 listopada, 2022

Po półrocznej rewitalizacji Park Włókniarzy wraz z placem Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej zost

poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
Wiadomości 25 listopada, 2022

Od grudnia Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej poszerzy swoją ofertę medyczną uruchamiając pora

Drzewa Plac WP 2022 11 18 nr 10
#EkoSilesia 19 listopada, 2022

Plac Wojska Polskiego w Bielsku-Białej radykalnie zmienia swój wygląd. 18 listopada na modernizowany

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.2µg/m3 PM2.5: 29.2µg/m3