60-latek zatrzymany przez śląski wydział Prokuratury Krajowej. Miał narazić Skarb Państwa na 281 mln złotych straty

7 224737
Kastelik

Szymon Kastelik

29 listopada 2022

W toku śledztwa nadzorowanego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, dokonującej nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Od roku ukrywał się przed organami ścigania.

Prokuratura ustaliła, że podejrzany dokonywał nielegalnego importu z Niemiec i Austrii wyrobów tytoniowych, a następnie sprzedawał je na terytorium Polski. Skarb Państwa został narażony na straty i uszczuplenie należności publicznej w zakresie VAT i podatku akcyzowego w łącznej kwocie blisko 281 milionów złotych.

- Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, prania brudnych pieniędzy uzyskanych z nielegalnych źródeł i służących do finansowania nielegalnej działalności w łącznej wysokości ponad 1,3 miliona euro kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk a także przestępstw karnoskarbowych - informuje Prokuratura Krajowa.

Prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Katowice Wschód podzielił stanowisko prokuratora, uwzględnił wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

fot. straż graniczna

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.5µg/m3 PM2.5: 8.4µg/m3