Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej uruchamia poradnię urazowo-ortopedyczną dla dzieci

poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci

Redakcja

25 listopada, 2022

Od grudnia Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej poszerzy swoją ofertę medyczną uruchamiając poradnię urazowo-ortopedyczną dla dzieci.

Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci to nowość w medycznej ofercie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 

- Ta poradnia to odpowiedź na potrzeby naszych pacjentów związane z rosnącą od kilku lat liczbą różnego rodzaju urazów. Jednocześnie będzie ona stanowić znakomite rozszerzenie i uzupełnienie możliwości leczniczych naszej placówki, która posiada oddział chirurgii dziecięcej i poradnię chirurgiczną oraz dysponuje bogatą bazą diagnostyczną - mówi Katarzyna Czauderna, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 

Dodaje, że otwarcie nowej poradni poprzedziły długie starania i konieczność spełnienia wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby umówić dziecko na wizytę w poradni urazowo-ortopedycznej wystarczy skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Obenie w strukturze szpitala funkcjonują następujące poradnie dziecięce: alergologiczna, endokrynologiczna, rehabilitacyjna, kardiologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, logopedyczna, preluksacyjna, chirurgiczna, laryngologiczna oraz poradnia zdrowia psychicznego. Mieszczą się one (za wyjątkiem znajdującej się na parterze pawilonu nr V poradni zdrowia psychicznego) w budynku sąsiadującym z bramą wjazdową do szpitala. Zaplecze diagnostyczne dla poradni stanowi pracownia diagnostyki obrazowej (z tomografem komputerowym, RTG i USG), pracownia spirometrii, pracownia EEG, pracownia EKG oraz laboratorium centralne (z pracownią analityki klinicznej, mikrobiologii i toksykologii). 

powiązane artykuły:

Wosp22f
Lokalne 5 lipca, 2022

Baza sprzętowa Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej poszerzyła się o nowoczesny mikroskop operac

Koniecremontu7
Lokalne 25 sierpnia, 2021

Dobiegła końca rewitalizacja Pawilonu nr 1 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. W ramach zreali

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.1µg/m3 PM2.5: 11.9µg/m3