Wszystkich Świętych 2022. Utrudnienia i zmiany drogowe w największych miastach

35 730580

Redakcja

1 listopada 2022

Wszystkich Świętych w województwie śląskim. Wielu z nas odwiedza dzisiaj groby bliskich nam osób. Pamiętajmy o wielu utrudnieniach, na które możemy natknąć się przy cmentarzach.

CZĘSTOCHOWA

Zmiany w organizacji ruchu będą, co do zasady, obowiązywały we wtorek, 1 listopada 2022 r. od godz. 6.00 do godz. 21.00 z kilkoma wyjątkami:
- przy cmentarzu „Kule” ruch jednokierunkowy na odcinku Promenady Niemena od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej będzie obowiązywał od piątku, 28 października 2022 r. od godz. 8:00 do wtorku 1 listopada 2022 r. do godziny 20:00;
- przy cmentarzu „Kule” ruch jednokierunkowy na ul. Rolniczej będzie obowiązywał od poniedziałku 31 października 2022 r. od godz. 14:00 do wtorku 1 listopada 2022 r. do godziny 20:00;
- w rejonie cmentarza w Łojkach przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od poniedziałku 31 października 2022 r. od godz. 6:00 do wtorku 1 listopada 2022 r. do godz. 20:00;
- w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od poniedziałku 31 października 2022 r. od godz.12:00 do wtorku 1 listopada 2022 r. do godz. 20:00.

Cmentarz przy ul. Św. Rocha
- Wyłączony z ruchu kołowego 1 listopada będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy,  ks. Kubiny. Powrót - ul. św. Jadwigi.
- Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.
- Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 (wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Barbary, św. Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , aleją Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch kierowane aleją Jana Pawła II, ulicami ks. J. Popiełuszki,  św. Kazimierza i  św. Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary.
- Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach. 

Cmentarz „Kule” - ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
- Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:
*ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej ,
*ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa–Nila
*ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.
- Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia
- Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa–Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza. 

Cmentarz „Błeszno” - ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia
- Ulica Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
- Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto    ruch  jednokierunkowy obowiązywał  będzie  na ul. Osikowej  (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
- Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

Cmentarz Komunalny - ul. Radomska
- Zmiany polegają na ograniczeniu  parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu  na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach  oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz „Stradom” - ul. Piastowska
- Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki” - ul. Zbawiciela
- Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.

SOSNOWIEC

 - Przy cmentarzu przy ul. Baczyńskiego zostanie uruchomiony dodatkowy parking przy ul. Baczyńskiego25a, wewnątrz na terenie posesji należącej do POLSKAPRESSE

- Przy ul. Będzińskiej dodatkowy parking dostępny będzie, na terenie ENION SA ul. Małobądzka w Będzinie oraz dostępny będzie parking wewnątrz przy Energetycznym Centrum Kultury

- Przy Al. Mireckiego dodatkowy parking dostępny będzie na terenie stadionu MOSiR im. Jana Ciszewskiego, zmieniony zostanie również częściowo zakres obowiązywania zakazu zatrzymywania się i postoju wzdłuż Al. Mireckiego.

Od godz 6.00 w dniu 1.11.2022 na cały dzień całkowicie wyłączona z ruchu zostanie ul.Smutna.

- Cmentarz przy ul. 11 Listopada – dodatkowe parkingi dostępne będą przy ul. Gen. Zaruskiego ( na terenie firmy Plastic Components) oraz przy Centrum Handlowym Kaufland przy ul. 11 Listopada.

- Cmentarz przy ul. Gen. Andersa- dodatkowy parking będzie dostępny przy Prosektorium Miejskim, apelujemy również o kierowanie się na parkingi w głębi osiedla Maliny.  Dodatkowo możliwe będzie korzystanie z parkingu przy Szkole Podstawowej numer 20 przy ul. Andersa 66.

- Cmentarz przy ul. Dobrzańskiego- dostępny będzie parking przy Hospicjum oraz wyznaczone miejsca parkingowe powyżej cmentarza. Na odcinku od ul. Kleeberga do dworca PKP Porąbka parkowanie możliwe będzie po lewej stronie jezdni ( po stronie przeciwległej do cmentarza|).

- Cmentarz przy ul. Zuzanny- dostępne będą wszystkie dotychczas istniejące parkingi w okolicy cmentarza,

- przy ul. Starzyńskiego na odcinku około 100 m przed cmentarzem, po jednej stronie jezdni będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

DĄBROWA GÓRNICZA

Zmiany w organizacji w dniach 29 października – 1 listopada:

– ul. Nowocmentarna będzie jednokierunkowa od strony wjazdu z ul. 11 Listopada z zakazem wjazdu od ul. Florowskiej; zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni;

– ul. Górzysta będzie jednokierunkowa od strony ul. Gospodarczej z zakazem wjazdu od ul. Związku Orła Białego, zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni;

– ul. Kościelna będzie jednokierunkowa od strony ul. Św. Antoniego oraz od strony ul. Piłsudskiego (skrzyżowanie z ul. Siedmiu Szewców). Wyjazd z ul. Kościelnej do ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu w rejonie SP 18; zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni.

Zmiany w organizacji ruchu w Dąbrowie Górniczej w dniu 1 listopada:

We Wszystkich Świętych zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie fragment ul. 11 Listopada między al. Majakowskiego a ul. Mickiewicza. Zakaz nie będzie dotyczył autobusów komunikacji miejskiej. Dla pozostałych pojazdów wyznaczony zostanie objazd ul. 6 sierpnia i Krasińskiego.

KATOWICE

 • Rejon cmentarza przy ul. Sienkiewicza

Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców, za wyjątkiem osób niepełno-sprawnych i mieszkańców posesji. Zalecany objazd ul. Jagiellońską.

- parkowanie pojazdów – plac Sejmu Śląskiego, ul. Wita Stwosza.

 • Rejon cmentarza przy ul. Damrota

Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej. Zalecany objazd ul. Przemysłowa, ul. Graniczna, ul. Powstańców.

- parkowanie pojazdów - parking ul. Przemysłowa, parking przy D.H. „Belg”, ul. Damrota.

 • Rejon cmentarza przy ul. Brackiej

Zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do DTŚ. Z uwagi na to, nastąpi wyłączenie jednego pasa do skrętu w lewo z ulicy Chorzowskiej do ulicy Brackiej, a także jednego pasa ruchu do jazdy na wprost przy ul. Złotej. 

- parkowanie pojazdów – ul. Złota, plac przy stacji paliw, ul. Bracka.

 • Rejon cmentarza przy ul. Wróblewskiego

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej. Zalecany objazd ul. Markiefki, ul. Leopolda.

- parkowanie pojazdów - parking przy cmentarzu, ul. Nowotarska.

 • Rejon cmentarza ul. Murckowska

Wprowadzenie znaku „zakaz zatrzymywania” z odholowaniem pojazdu na koszt właściciela na odcinku od wylotu z A-4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu.

- parkowanie pojazdów – parking przy cmentarzu, Dolina Trzech Stawów.

 • Rejon cmentarza przy ul. Panewnickiej

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego może nastąpić czasowe wstrzymanie ruchu kołowego). Zalecany objazd ul. Piotrowicka, ul. Śląska, ul. Medyków.

- parkowanie pojazdów – parking pl. Kościelny, pobliskie ulice.

 • Rejon cmentarza przy ul. Cmentarnej

zamknięcie całego odcinka ulicy dla ruchu kołowego. Zalecany objazd ul. Bagienną

- parkowanie pojazdów - ul. Oswobodzenia.

 • Rejon cmentarza przy ul. Gliwickiej

- parkowanie pojazdów - ul. Marii Gepret-Meyer, ul. Gliwicka, ul. Ondraszka.

 • Rejon cmentarza przy ul. Armii Krajowej

- parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej.

 • Rejon cmentarza przy ul. Popiełuszki

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Le Ronda do ul. Techników.

- parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Popiełuszki po lewej stronie oraz na parkingach wzdłuż ul. Techników.

GLIWICE

Cmentarz Centralny
Z ruchu wyłączony został odcinek ul.  Kozielskiej, od ul. Okulickiego do ronda im. Władysława Andersa. Na ul. Okulickiego wprowadzony został ruch jednokierunkowy. Z ul. Kozielskiej można skręcić wyłącznie w prawo, w ul. Okulickiego. Nie będzie możliwy dojazd do ul. Andersa i dalej, do ronda im. Andersa i ul. Łabędzkiej. Odcinkiem bezpośrednio przy cmentarzu Centralnym (od ul. Okulickiego do ronda im. Andersa) poruszać się mogą tylko autobusy: PKS, ZTM i TAXI oraz pojazdy dostawcze do 3,5 ton. Ruch odbywać się jednokierunkowo, od ul. Okulickiego w stronę ronda im. Andersa. W okresie Wszystkich Świętych, w zależności od natężenia ruchu, może być wyłączana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kozielskiej z ul. Okulickiego.
Kierowcy jadący od węzła DK88 – Okulickiego mogą pozostawić samochód na pobliskim parkingu przy centrum handlowym lub na parkingu znajdującym się na tyłach cmentarza Centralnego. Dodatkowo, samochody można pozostawić po obu stronach ul. Andersa oraz jednostronnie na ul. Okulickiego.
Cmentarz przy ul. św. Wojciecha 
Na ul. Św. Wojciecha wprowadzony został jeden kierunek ruchu. Bezpośredni wjazd w ulicę – od strony ul. Toszeckiej – jest możliwy tylko dla kierowców poruszających się od centrum miasta w kierunku Pyskowic. Jadący ul. Toszecką od strony Pyskowic dojadą do nekropolii położonej przy ul. św. Wojciecha, skręcając w ul. Myśliwską.
Na części ul. św. Wojciecha wprowadzony został prawostronny zakaz zatrzymywania. Pojazdy można pozostawić po północnej stronie ul. św. Wojciecha i ul. Bończyka.
Jadący od DK88 prowadzeni są objazdem ulicami: św. Wojciecha, Jałowcową, Myśliwską oraz Bończyka. Dla samochodów ciężarowych wytyczony został przejazd: DK88, przez rondo na ul. Pionierów, do ul. Toszeckiej.
Cmentarz przy ul. Wrzosowej
W ciągu ul. Wrzosowej wprowadzony został ruch jednokierunkowy z możliwością wyjazdu do ul. Zakątek Leśny i ul. Olimpijskiej. Ulice Olimpijska i Radosna są ulicami jednokierunkowymi. Dojazd do nekropolii przy ul. Wrzosowej odbywa się ul. Radosną.
Cmentarz Lipowy
Nie ma możliwości dojazdu do nekropolii ulicami Brzozową i Jodłową. Dojazd do cmentarza poprowadzony został ul. Horsta Bienka.
Akcja Znicz
Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych policja przeprowadziła Akcję Znicz. Od 28 października do 2 listopada policjanci starają się zapewnić płynność i bezpieczeństwo ruchu, szczególnie w pobliżu nekropolii i na drogach dojazdowych, zatrzymują też nietrzeźwych kierowców, kontrolując właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdu i udzielają osobom zainteresowanym informacji o czasowych zmianach w organizacji ruchu.

TYCHY

W tym czasie wprowadzonych zostanie kilka istotnych zmian w komunikacji w obrębie cmentarzy.

 • Wzdłuż ul. Oświęcimskiej zostaną zabezpieczone krawędzie jezdni, aby wyeliminować postój pojazdów i poprawić widoczność pieszych.
 • Na ul. Cmentarnej obowiązywał będzie zakaz parkowania wzdłuż jezdni.
 • Na skrzyżowaniu ul. Bratków - Oświęcimska zostaną ograniczone relacje lewoskrętne.
 • Na ul. Cmentarnej zostaną wyznaczone przystanki tymczasowe dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
 • Wzdłuż ul. Jaskrów obowiązywał będzie zakaz parkowania.
 • Na ul. Nowokościelnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, od strony ul. Norwida w kierunku ul. Kościuszki.

BIELSKO-BIAŁA

Zmiany dotyczą takich cmentarzy, jak:
cmentarz przy ul. Grunwaldzkiej
• ruch jednokierunkowy na ul. Wita Stwosza od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piastowskiej oraz na ul. Juliusza Kossaka od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej;
• na ul. Wita Stwosza dopuszczony prawostronny postój przykrawężnikowy (parkowanie równoległe);
• 1 listopada w godzi. 8.00-20.00 uruchomione zostaną dodatkowe autobusy na wariantowej trasie przejazdu linii nr 7 kursujące w relacji Kamienica – osiedle Kopernika przez ul. Grunwaldzką co 30 min., autobusy będą obsługiwały przystanek Grunwaldzka Szpital, niedaleko głównego wejścia na cmentarz; 

cmentarz przy ul. Cmentarnej
• ruch jednokierunkowy na ul. Akademii Umiejętności od ul. Cmentarnej do ul. Gabrieli Zapolskiej;

cmentarz przy ul. Polnej 
• obustronny zakaz zatrzymywania się na odcinku od wjazdu na parking przy cmentarzu do posesji nr 66;

cmentarz komunalny przy ul. Karpackiej 
• zakaz ruchu z wyjątkiem mieszkańców na ul. Łuczników; 
• zakaz ruchu bez wyjątków na ul. Karpackiej bocznej (była ul. Łamana);
• zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ul. Działowej;
• jednokierunkowy ruch okrężny na parkingach przy cmentarzu;
• wjazd na parkingu z ul. Karpackiej wyłącznie na zasadzie skrętu w prawo od centrum miasta - od Kamienicy zakaz skrętu w lewo;
• wykluczenie postoju na placu przed cmentarzem;
• 1 listopada autobusy linii nr 7 zostaną skrócone do relacji Kamienica – Wapienica Dzwonkowa, w godz. 8.00-20.00 uruchomione zostaną dodatkowe autobusy na podstawowej trasie przejazdu linii nr 7 kursujące w relacji Kamienica – Wapienica Dzwonkowa co 30 minut. W godz. 8.00-20.00 uruchomione zostaną dodatkowe autobusy na wariantowej trasie przejazdu linii nr 7 kursujące w relacji Kamienica – osiedle Kopernika przez ul. Grunwaldzką co 30 min.;

Warto pamiętać, że zmiana organizacji ruchu itp. obowiązują w prawie wszystkich gminach w województwie śląskim. Policja apeluje o ostrożność i ewentualne pozostawienie samochodu jeżeli to możliwe lub parkowanie w znacznej odległości od cmentarza. W wielu miejscach obowiązuje bezpłatna komunikacja miejska oraz dodatkowe połączenia autobusowe. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.9µg/m3