Władze Rudy Śląskiej dokapitalizują dwie miejskie spółki

Sesja ruda slaska

Redakcja

24 maja 2024

Władze Rudy Śląskiej dokapitalizują dwie miejskie spółki. Dzięki tym pieniądzom Szpital Miejski przeprowadzi remonty i zakupi sprzęt medyczny, a MPGM TBS wykona dokumentację budowy mieszkań oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Uchwały w tych sprawach podjęła wczoraj Rada Miasta. Spółki otrzymają odpowiednio 6 mln zł i 1 mln zł.

- W obu przypadkach jesteśmy jako miasto jedynym właścicielem spółek i dbamy o to, żeby realizowały swoje zadania na odpowiednim poziomie – podkreśla prezydent Michał Pierończyk, który przedłożył radnym projekty odpowiednich uchwał. 
– Zarówno służba zdrowia, jak i sprawy mieszkaniowe to dziedziny, które wymagają dużych nakładów finansowych – dodaje.

Kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. zostanie podniesiony o 6 mln zł. 

– Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów niezbędnych remontów. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy modernizacji trzeciego i czwartego piętra w budynku A przy ul. Lipa, gdzie znajduje się Oddział Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa, która znacznie poprawi komfort leczenia pacjentek oraz umożliwi realizację nowych procedur medycznych – informuje Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Środki z dokapitalizowania umożliwią też zakup nowego sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala, m.in. aparatów do USG, elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwiękowej i elektroterapii, RTG, kriochirurgii, EKG czy fetoskopii, aparatu oct oraz lampy szczelinowej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyniesie 1 mln zł. 

– W ten sposób sfinansowane zostanie opracowanie koncepcji i pełnej dokumentacji technicznej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże – mówi Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego.
– Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wniesionym aportem przez miasto – przypomina. 

W planach jest budowa około 150 mieszkań, która ma się zakończyć w 2026 roku.

Ponadto wniesione środki zostaną przeznaczone jako wkład własny na realizację inwestycji w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. MPGM TBS przyznane zostały środki w kwocie ponad 274 tys. zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej przy ul. Janasa 13a i Osiedlowej 6 oraz budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem pompy ciepła w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 218. Dodatkowo projekt obejmuje modernizację kotłowni gazowej w budynku przy ul. 1 Maja 218 poprzez montaż powietrznej pompy ciepła pozwalając wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzewania budynku. Wkład własny wynosi prawie 448 tys. zł.

powiązane artykuły:

Przejscia dla pieszych w rudzie slaskiej
Lokalne 21 maja 2024

Ruda Śląska pozyskała środki na wykonanie przejść dla pieszych – przy ul. Pokoju i ul. Ratowników

Rudzki budzet obywatelski
Lokalne 13 maja 2024

13 maja rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Moż

Szyb franciszek
Lokalne 19 kwietnia 2024

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała miastu Ruda Śląska w formie darowizny nale

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.3µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3