Ruszył rudzki budżet obywatelski. Do podziału ponad 5,6 mln zł

Rudzki budzet obywatelski

Redakcja

13 maja 2024

13 maja rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Można je składać do 22 maja w formie papierowej, a do 31 maja za pośrednictwem platformy elektronicznej. Do podziału będzie ponad 5,6 mln zł.

- Zachęcam wszystkich do zgłaszania projektów. Przypominam, że od kilku lat mogą one dotyczyć nie tylko inwestycji, ale także tzw. projektów miękkich. Warto skorzystać z okazji do realizacji swoich pomysłów na miasto – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Zasady zgłaszania projektów pozostają bez zmian. Zgłaszający musi dołączyć do wniosku listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Rudy Śląskiej. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną nie trzeba dołączać cyfrowego odwzorowania listy, ale jej oryginał należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza drogą elektroniczną.

Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z uchwałą Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów, itp.

- Wszystkie projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne – wylicza Liliana Moskała-Zydra, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2025 rok.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Informacje i dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszenia projektu oraz listę poparcia projektu, można znaleźć na platformie rudaslaska.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakładce konsultacje społeczne. Ponadto zarówno na platformie, jak i w BIP, zamieszczona została instrukcja sprawdzania własności terenu, która pozwoli na szybką weryfikację, czy planowana lokalizacja przedsięwzięcia należy do gminnego zasobu nieruchomości. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2025 r. wyniesie 5 676 470 zł, z czego 1 676 470 zł przypadnie na zadania duże (koszt realizacji powyżej 400 000 zł), a 4 000 000 zł na zadania małe (koszt realizacji do 400 000 zł).

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany w terminie do 2 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 9 do 22 września. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 4 października.

powiązane artykuły:

Park handlowy w rudzie slaskiej
Lokalne 9 maja 2024

Otwarcie obiektu planowane jest na koniec 2024 roku, a już ok. 90 proc. powierzchni zosta

Szyb franciszek
Lokalne 19 kwietnia 2024

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała miastu Ruda Śląska w formie darowizny nale

Budowa trasy n s
Lokalne 17 kwietnia 2024

Od 6 miesięcy trwa budowa pierwszego odcinka trasy N-S na północ od węzła z Drogową Trasą

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.3µg/m3 PM2.5: 2.9µg/m3