Nowe przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej. Budowa rozpocznie się latem

Przejscia dla pieszych w rudzie slaskiej

Redakcja

21 maja 2024

Ruda Śląska pozyskała środki na wykonanie przejść dla pieszych – przy ul. Pokoju i ul. Ratowników. Ich budowa rozpocznie się latem br. Całkowita wartość projektu to 125 tys. zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 wyniesie 100 tys. zł.

- Przejścia będą widoczne z daleka – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. 
- Będą wykonane z zastosowaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz oznakowania pionowego z folii odblaskowej. Istniejące chodniki na długości 4 m zostaną obniżone do poziomu jezdni. Dodatkowo w rejonie przejść planujemy zastosowanie separacji dla pieszych za pomocą barier chodnikowych. Powstanie też nowe oświetlenie, a część obecnych opraw oświetleniowych zostanie wymieniona - dodaje. Przejście przy ul. Ratowników będzie zbudowane bezpośrednio przy szkole, natomiast przejście przy ul. Pokoju - ze względu na warunki drogowe i natężenie ruchu pieszych - w odległości 120 m od przedszkola.

Na potrzebę budowy wspomnianych przejść dla pieszych wskazały badania przeprowadzone w ramach projektu „Ruda Śląska w Rękach Mieszkańców - Badania Społeczne Przestrzeni Publicznej. Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”, którego ideą była popularyzacja oraz wdrażanie zrównoważonych trendów współczesnej myśli urbanistycznej w ujęciu lokalnym. Ulica Pokoju została wymieniona przez badanych jako ważna z ich punktu widzenia. Przy ulicy położone są przychodnie, przedszkole i sala zabaw dla dzieci. Tu mieści się także administracja spółdzielni mieszkaniowej a także jedno z wejść do parku. Z kolei przy sąsiedniej ulicy znajduje się szkoła podstawowa. I dlatego miasto już w lutym br. złożyło wniosek do programu, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Pprojekt został oceniony pozytywnie.

Innym źródłem opinii mieszkańców była rozmowa z dyrektorami tych dwóch placówek oświatowych tj. Miejskiego Przedszkola nr 4 usytuowanego przy ul. Pokoju 22 i Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Ratowników 15. Dyrektorzy z kolei po rozmowach z rodzicami wyrazili pozytywną opinię dla uczestnictwa dzieci i młodzieży w projekcie pod kątem działań prewencyjno-edukacyjnych, zdecydowanie również poprali budowę nowych przejść dla pieszych.

Budowie przejść towarzyszyć będzie bogata oferta edukacyjna dla uczniów i przedszkolaków. We współpracy Straży Miejskiej, nauczycieli przedszkola i szkoły oraz przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planowane są m.in.: konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem bezpieczny na drodze”, szkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, akcja promująca bezpieczeństwo pieszych realizowana przez samych uczniów, a ponadto opracowanie – także przez uczniów ulotki promującej bezpieczeństwo pieszego na drodze. Ulotki rozdawane będą dzieciom w drodze do szkoły i ze szkoły oraz dorosłym mieszkańcom miasta.

Dodatkowo będą zorganizowane konkursy muzyczne i plastyczne dla uczniów przedszkola. „Bezpieczny powrót do przedszkola i szkoły” – to z kolei nazwa akcji – spaceru dla uczniów po drogach wiodących do placówek oświatowych. Jej celem będzie utrwalenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Podczas specjalnych spotkań funkcjonariusze Straży Miejskiej przypomną uczniom zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do i z przedszkola oraz szkoły. Przypomną im też zagadnienia mówiące o pierwszeństwie pieszego na przejściu, a także zakazy obowiązujące pieszych. Akcję podsumują warsztaty bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Na ulicy Pokoju jest tylko jedno przejście dla pieszych - przy skrzyżowaniu z ulicą Chorzowską (przejście z sygnalizacją świetlną), czyli na samym początku tej ulicy. Podczas konsultacji wskazywano potrzebę wyznaczenia dodatkowych przejść, szczególnie przy przedszkolu. W tym miejscu zaparkowane samochody ograniczają widoczność. Sytuacja ta powoduje duży dyskomfort i brak poczucia bezpieczeństwa przy przechodzeniu przez jezdnię. Budowę dwóch nowych przejść dla pieszych zaplanowano na lipiec i sierpień br., a działania edukacyjne – już w nowym roku szkolnym.


powiązane artykuły:

Rudzki budzet obywatelski
Lokalne 13 maja 2024

13 maja rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Moż

Park handlowy w rudzie slaskiej
Lokalne 9 maja 2024

Otwarcie obiektu planowane jest na koniec 2024 roku, a już ok. 90 proc. powierzchni zosta

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.9µg/m3 PM2.5: 6.2µg/m3