Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
-2 °C
AAA

W Bytomiu będzie łatwiej o mieszkanie

Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów oraz z zaleceń po ubiegłorocznej kontroli przeprowadzonej w Bytomskich Mieszkaniach. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia kryterium dochodowego w przypadku osób ubiegających się o mieszkanie do remontu, stworzenia specjalnych regulacji dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób dotkniętych przemocą domową.

 A także możliwości uzyskania obniżonego czynszu w przypadku dużych nakładów na remont lokalu. Nowa uchwała wyklucza możliwość przyznawania lokali w sposób całkowicie dowolny i uznaniowy.

  Konieczne było dostosowanie zapisów uchwały do wyników kontroli, jaką w ubiegłym roku przeprowadziliśmy w Bytomskich Mieszkaniach, a która ujawniła szereg nieprawidłowości. To ważna uchwała, dzięki której mamy szansę poprawić ten obszar funkcjonowania miasta - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

[CZYTAJ TAKŻE: Uczniowie z Tarnowskich Gór wracają z Włoch... Zostaną objęci kwarantanną]

Kryteria dochodowe

Wprowadzono kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o lokal do remontu na koszt własny. Obowiązek taki wynika z faktu, iż ustawa wprowadziła konieczność cyklicznej weryfikacji (nie częściej niż co 2,5 roku) wysokości dochodów wszystkich najemców, którzy zawarli umowy najmu po dniu 21 kwietnia 2019 r. Najemcy, których dochód w trakcie weryfikacji przekroczy kryteria określone w uchwale będą mieli naliczoną stawkę czynszu w podwyższonej wysokości. 


Jednocześnie wszystkie osoby ubiegające się o  najem lokalu z zasobów gminy, będą musiały udokumentować swoją sytuację finansową, składając deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy, a także oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz - na żądanie gminy - oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Po nowelizacji ustawy wprowadzono warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych. Co ważne lokal taki musi uwzględniać potrzeby najemców wynikające z rodzaju niepełnosprawności, z jakim się borykają. Ponadto wprowadzono obowiązek wskazania w danym roku co najmniej m.in. pięciu lokali dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności albo wychowujących dziecko niepełnosprawne lub sprawujących faktyczną opiekę prawną nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Pierwszeństwo dla osób dotkniętych przemocą

Nowe zapisy mówią o tym, że pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mają osoby o niskich dochodach, dotknięte przemocą w rodzinie, które korzystają ze wsparcia ośrodka do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzyskały jego pozytywną opinię.


Niższy czynsz za remont lokalu

Utrzymano zasadę, zgodnie z którą osoba zainteresowana może ubiegać się o przyznanie lokalu wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Dodatkowo jednak wprowadzono możliwość uzyskania lokalu  tego typu na szczególnie atrakcyjnych warunkach. Jeśli lokal wymagający wykonania remontu zostanie przeznaczony do najmu w tym trybie, przyszły najemca w okresie remontu lokalu będzie wnosić opłatę eksploatacyjną w obniżonej wysokości. Ponadto z uwagi na poniesione koszty na remont lokalu,  po zakończeniu umowy o remont i zawarciu umowy najmu lokalu, czynsz najmu zostanie odpowiednio obniżony.


Komisja Mieszkaniowa do poprawy

Wprowadzono całkowicie nowe zasady w zakresie trybu przyznawania lokali poza kolejnością oraz zasad działania Komisji Mieszkaniowej - dostosowano zapisy uchwały do wyników kontroli przeprowadzonej w 2019 r. w Bytomskich Mieszkaniach, obejmującej m.in. prawidłowość przyznawania lokali do zasiedlenia, lokali w najmie socjalnym, lokali do remontu. W szczególności wykluczono możliwość przyznawania w tym trybie lokalu w sposób całkowicie dowolny i uznaniowy, bez potwierdzenia przez wnioskodawcę jego trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub mieszkaniowej.


Komentarze