Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
32 °C
AAA

Prace na ulicy Dworcowej w Bytomiu idą pełną parą. Jakie roboty zostaną wykonane w styczniu?

fot. UM Bytom
W styczniu na ulicy Dworcowej będą realizowane kolejne prace związane z rewitalizacją jednej z najważniejszych ulic w Śródmieściu Bytomia.

Zobacz jak wygląda harmonogram prac na ul. Dworcowej w Bytomiu na styczeń:

  • do 31 stycznia wykonane zostaną przyłącza wodociągowe od strony dworca PKP do ulicy Moniuszki;
  • do 31 stycznia wykonane zostaną przyłącza do wybudowanego już kanału teletechnicznego na odcinku od strony dworca PKP do ul. Moniuszki;
  • do 31 stycznia wykonane zostaną przyłącza do kanalizacji deszczowej od strony dworca PKP do ul. Moniuszki;
  • od 1 lutego wykonawca planuje rozpoczęcie prac związanych z budową sieci wodociągowej od strony Centrum Handlowego Agora do ul. Moniuszki.

W związku z realizacją prac na ul. Dworcowej będą występować czasowe utrudnienia w ruchu. 

Co z parkowaniem na ul. Dworcowej?

Przypomnijmy że w trakcie realizacji całego przedsięwzięcia ul. Dworcowa będzie częściowo wyłączona z ruchu samochodowego (z wyjątkiem pojazdów ratunkowych oraz - w określonych porach - obsługi wywozu odpadów komunalnych i samochodów zaopatrzenia). Dla mieszkańców przygotowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach i parkingach.

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej mogą wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora są udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Abonamenty są wydawane zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac. Warto podkreślić, że w miarę postępu frontu robót, zarządcy kolejnych budynków przy ul. Dworcowej będą mogli starać się o miejsca na parkingu Centrum Handlowego Agora.

Aby uzyskać karty uprawniające do nieodpłatnego parkowania samochodów osobowych na parkingu Agory, zarządcy lub właściciele budynków muszą złożyć stosowny wniosek o wydanie abonamentów na zastępcze miejsce postojowe. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie zawierające listę mieszkańców wraz z adresem nieruchomości oraz numerami rejestracyjnymi pojazdów, które do tej pory były parkowane w obrębie podwórek przylegających do posesji przy ul. Dworcowej. Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością. Abonamenty wydawane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35, pok. 218 lub pod numerem telefonu: (32) 39 69 753.

Do tej pory Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wydał około 85 abonamentów, uprawniających do bezpłatnego postoju na parkingu wielopoziomowym CH Agora.

 

Źródło: UM Bytom


Komentarze