Rewitalizacja Śródmieścia Bytomia trwa. Siedem kamienic przejdzie modernizację

Kamienica przy ul Pilsudskiego

Redakcja

9 lutego, 2022

Kamienice w ścisłym centrum Bytomia przejdą gruntowny remont. W ramach prac wykonywanych w ramach projektu „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark" w siedmiu kamieniach przy ul. Piłsudskiego i Kwietniewskiego zostaną docieplone ściany, wyremontowane klatki schodowe, wymieniona będzie stolarka okienna, instalacje, wyremontowane zostaną dachy i zagospodarowane tereny wokół budynków.

Umowa z wykonawcą prac została podpisana 7 lutego. Prace powinny zostać wykonane w ciągu 14 miesięcy.

Projekt rewitalizacji kamienic w Śródmieściu to projekt, który udało nam się uratować. Był znacząco niedoszacowany, kilkukrotnie przetargi pozostawały bez rozstrzygnięcia. Zależało nam na tym, aby wyremontować kamienice przy ul. Piłsudskiego. Dzięki dobrej współpracy z Marszałkiem Województwa Śląskiego, pozyskaliśmy dodatkowe środki w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej i wyłoniliśmy wykonawcę w ramach postępowania”

mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

7 kamienic czeka generalny remont

W ramach projektu zrewitalizowane zostaną budynki przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38, 40, 42, 44 i 55 oraz przy ul. Kwietniewskiego 23. Wykonawca - firma Efekt Sp. z o.o. z Chorzowa zrealizuje w m.in.: remont dachu, klatek schodowych, wykona izolację przeciwwilgociową, a także wymieni stolarkę okienną i instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, dociepli ściany i wykona instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z kotła gazowego dwufunkcyjnego. Ponadto w ramach realizowanego projektu zagospodarowane zostaną także tereny wokół budynków.

Chcemy nie tylko poprawić stan budynków komunalnych i przestrzeni wokół nich, ale również pozyskać kolejne lokale mieszkalne wyposażone we wszystkie niezbędne media”

mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Całkowity koszt remontu kamienic to ponad 19,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 15,4 mln zł, zaś wkład własny z budżetu miasta to ponad 3,9 mln zł.

Modernizacja siedmiu kamienic jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego, w skład którego wchodzi także wyburzenie budynków oficyn i zabudowań gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zagospodarowanie podwórek m.in. przy ul. Katowickiej, Piłsudskiego, Piekarskiej, Żeromskiego i Siemianowickiej. Całkowita wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark" wynosi 38 mln 316 tys. 104 zł, a wartość dofinansowania 35 mln 72 tys. 516 zł - z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 31 mln 380 tys. 672 zł.

Najpierw projekt budowlany, następnie realizacja

Umowa na realizację inwestycji została zawarta przez Bytomskie Mieszkania 7 lutego. Zanim rozpocznie się realizacja prac, konieczne będzie między innymi: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień konserwatorskich, a także opracowanie ekspertyz i pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową, jaką 7 lutego podpisał wykonawca - firma Efekt Sp. z o.o. rewitalizacja wszystkich siedmiu budynków powinna zostać zrealizowana w terminie 14 miesięcy od zawarcia umowy, tym samym zakończenie całej inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2023 roku.

 

materiał prasowy

Kamienica przy ul Pilsudskiego 2

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.3µg/m3 PM2.5: 10.4µg/m3