W Śląskim Zoo powstanie nowa lwiarnia

Nowa lwiarnia w zoo

Redakcja

20 marca, 2023

Ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych związanych z budową nowej lwiarni w śląskim Zoo. Powstanie ona w miejscu obecnych wybiegów strusi i kobów liczi, tuż obok ekspozycji tygrysów.

Lwy to zwierzęta, które w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zobaczyć można właściwie od początku jego funkcjonowania. Od 2013 r. w zoo przebywają też lwy angolskie. Jest to niezwykle rzadko eksponowany w ogrodach zoologicznych podgatunek lwa afrykańskiego – w całej Europie przebywa obecnie zaledwie 50 osobników tego podgatunku, a ich rozmnażaniem zajmują się obecnie tylko 2 ogrody zoologiczne, stąd dostępność młodych osobników jest bardzo ograniczona. 

-Po śmierci samca Bolka w 2021 r. byliśmy przekonani, że podgatunek ten zniknie także z naszego ogrodu, jednak przypadek chciał, że udało się pozyskać młodego, niespokrewnionego z naszymi samicami samca o imieniu Moxico. W efekcie staliśmy się posiadaczami trzeciego w Europie stada hodowlanego lwów angolskich, które moglibyśmy rozmnażać, chroniąc w ten sposób zagrożony gatunek -mówią pracownicy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Na drodze stanęła jednak posiadana infrastruktura.

Obecna lwiarnia to budynek, który powstał w latach 50. XXw. Obiekt spełnia wymagania hodowlane, jednak nie zapewnia odpowiednich warunków do rozrodu i odchowu młodych. Infrastruktura skonstruowana jest tak, że nie zapewnia możliwości stałego oddzielenia ciężarnej samicy, czy później samicy z młodymi od samca, a przy tym umożliwienia wszystkim osobnikom możliwości równoczesnego korzystania z wybiegu zewnętrznego. Połączenie wszystkich osobników niosłoby za sobą ryzyko zagryzienia młodych przez samca.

Przebudowa obecnego obiektu nie jest możliwa, stąd zaistniała konieczność budowy nowej lwiarni. Pod koniec 2022 r. opracowano dokumentację projektową, a w ostatnich dniach udało się pozyskać niezbędne do realizacji inwestycji środki finansowe. 

Jak będzie wyglądała nowa lwiarnia w śląskim Zoo?

Nowa lwiarnia powstanie w miejscu obecnych wybiegów strusi i kobów liczi, tuż obok ekspozycji tygrysów.

nowa lwiarnia w śląskim zoo

Obiekt złożony będzie z całorocznego pawilonu hodowlanego o powierzchni 320 m2, w którym znajdą się pomieszczenia hodowlane dla samic i samca. Konstrukcja budynku będzie pozwalała na czasowe rozdzielenie osobników np. na czas odchowu młodych, czy choroby jednego z osobników. Zwiedzający będą mogli obserwować zwierzęta przez szyby ekspozycyjne. Do budynku przylegały będą trzy wybiegi zewnętrzne, z których największy będzie miał powierzchnię ponad 2 500 m2, co pozwoli na rozdzielenie samic i samca oraz zapewni zwierzętom możliwość równoczesnego korzystania z części zewnętrznej, także w okresie odchowu młodych.

powiązane artykuły:

40 746120
Lokalne 23 lutego, 2023

Pantera śnieżna ucieka ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i przedostaje się na teren Parku Śląskie

DSCF08001
Lokalne 2 lutego, 2023

To pierwsze narodziny w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w 2023 roku. Nowym mieszkańcem śląskiego zo

Slaskie zoo
Lokalne 5 stycznia, 2023

Śląski Ogród Zoologiczny znów może pochwalić się sukcesem. Rekordowa liczba gości odwiedziła to m

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 57.4µg/m3 PM2.5: 51.8µg/m3