W Katowicach posadzonych zostanie ponad 1300 drzew

Nowe nasadzenia w katowicach

Redakcja

29 marca 2024

W kilkudziesięciu miejscach w Katowicach zasadzonych zostanie 1345 nowych drzew. Trwa postępowanie przetargowe na realizację nasadzeń zastępczych m.in. w rejonie katowickich przedszkoli i szkół, w Parku Kościuszki czy wzdłuż DTŚ – od ul. Brackiej do ul. Jana Pawła II. Wykonanie nasadzeń planowane jest na jesień.

W Katowicach pojawią się klony, świerki, dęby, śliwy

W ramach ogłoszonego przetargu sadzone będą takie gatunki drzew jak m.in.: świerk serbski, klon polny, dąb szypułkowy, klon pospolity, grab pospolity, śliwa wiśniowa oraz lipa drobnolistna. Zestawienie tych gatunków zostało przygotowane we współpracy ze specjalistami z Zakładu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz z jednostkami oświatowymi na terenach, których mają być wykonane nasadzenia.

- To gatunki, które już sprawdziły się w naszym mieście i wiemy, że mogą się przyjąć nawet przy tak ruchliwej drodze jak DTŚ. Dodatkowo przy doborze drzew braliśmy pod uwagę już istniejące nasadzenia, aby zachować ich ciągłość w danym terenie, co oczywiście wpływa na estetykę danego miejsca - mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Nowe drzewa pojawią się niemal w całym mieście. To między innymi prawie 60 szkół i przedszkoli w różnych częściach miasta, np.: Miejskie Przedszkole nr 14 w Koszutce, Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi na os. Witosa, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Śródmieściu, Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki na os. Tysiąclecia, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Ligocie-Panewnikach, Miejskie Przedszkole nr 62 w Janowie-Nikiszowcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Szopienicach-Burowcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Giszowcu czy Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Kostuchnie. Ponadto drzewa będą sadzone także pomiędzy ul. Gliwicką a stawem Maroko, w Parku Kościuszki, przy ul. Bohdanowicza, w rejonie ul. Tysiąclecia i ul. Mieszka I oraz przy ul. Pijarskiej.

Sadzone drzewa będą miały minimum 12 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości jednego metra.

Zielone Katowice

Kilka dni temu zakończyła się modernizacja kręgu tanecznego wraz z zagospodarowaniem pobliskiej przestrzeni w Dolinie Trzech Stawów. To inwestycja zrealizowana w ramach projektu polegającego na przebudowie i budowie w Katowicach pięciu przestrzeni parkowych. Nowe i odnawiane miejsca do spędzania czasu na łonie natury znajdą się również w Wełnowcu, dolinie rzeki Ślepiotki, u zbiegu ul. Leopolda i Le Ronda oraz przy ul. Wantuły. Łączny koszt prac to ponad 40,6 mln zł.

Trwa również rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów, a w ubiegłym roku zakończyły się projekty obejmujące rewitalizację przestrzeni wokół stawu Kozubek oraz Stargańca. Natomiast w centrum Katowic zakończono zieloną metamorfozę ul. Warszawskiej, w ramach której zasadzono 70 drzew oraz ponad 2,6 tys. krzewów, 2,7 tys. sztuk bylin i traw oraz 192 pnącza.

powiązane artykuły:

Czy wody może zabraknąc
Lifestyle 22 marca 2024

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody, którego tegorocznym hasłem jest „Woda dla pokoju". K

Domki dla owadów
Lokalne 21 marca 2024

Owadom będą służyć odnowione w ramach IV edycji Zielonego Budżetu domki. Gdy w kwietniu o

Zielone przystanki
Lokalne 5 marca 2024

Zielona oaza przed budynkiem, w którym niegdyś mieściła się siedziba Muzeum Śląskiego ora

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 12.2µg/m3