„Szanowny kierowco...” - karteczka od tyskich strażników za złe parkowanie. Akcja przynosi efekty

Ytr5rews

Redakcja

6 października 2022

„Szanowny kierowco! W chwili obecnej pojazd parkuje niezgodnie z przepisami prawa o Ruchu Drogowym. W sytuacji ponownego stwierdzenia samochodu w tym miejscu będziemy zmuszeni do podjęcia bardziej restrykcyjnych kroków.” – kartki z taką treścią mogą znaleźć za szybą swoich pojazdów kierowcy parkujący w niedozwolonym miejscu w Tychach.

Korzystamy z takiej formuły w sytuacjach, w których nie doszło do naruszeń ustawy prawo o ruchu drogowym w rażący sposób. Z reguły w miejscach o znikomej społecznej szkodliwości. Rzecz jasna, każde takie nasze działanie jest odnotowywane, a brak reakcji kierowcy na nie powoduje wdrożenie bardziej radykalnych środków

mówi Sławomir Gurdek z tyskiej Straży Miejskiej.

Strażnicy miejscy podkreślają, że informacja napisana jest językiem prostym, zrozumiałym dla wszystkich, zgodnym z opracowaniem „Komunikacja pisemna. Rekomendacje" wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Ale także, co bardzo ważne, przynosi pożądane efekty.

Doświadczenie podpowiada nam, że w większości przypadków odnosi ona bardziej pozytywny odbiór społeczny niż długotrwały proces wzywania osoby do jednostki kończący się nałożeniem mandatu karnego. Była ona dla nas również sposobem uniknięcia bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami podczas pandemii

dodaje Sławomir Gurdek.

W 2021 roku liczba wszystkich stwierdzonych przez tyskich strażników miejskich wykroczeń wyniosła 1900, w tym ujęto 159 wystawionych kartek „Szanowny kierowco”.  W tym roku, do 4 października 2022 roku liczba wszystkich stwierdzonych wykroczeń wyniosła 1449, wystawionych zostało 200 kartek.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.8µg/m3 PM2.5: 3.5µg/m3