Nowe życie familoka w Rybniku. Za ponad 16 mln złotych powstanie 10 mieszkań

remont familoka w Rybniku

Redakcja

9 lutego 2023

Niezamieszkały od trzech lat familok przy ulicy Przemysłowej 23 A w Rybniku otrzyma nowe życie. Budynek wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Cała inwestycja szacowana jest na ponad 16 mln zł.

Aktualnie prowadzony kompleksowy remont budynku obejmuje m.in. czyszczenie, naprawę oraz impregnację elewacji, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę ścian szczytowych, odbudowę dachu. Wykonany zostanie remont piwnic, poddasza i klatek schodowych. Wzmacniane będą: konstrukcja budynku, stropy piwnicy i poddasza.

Trwają roboty rozbiórkowe oraz prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji obiektu. Wcześniej wykonano podbicie fundamentów oraz przyłącze gazowe do budynku. Na końcowy efekt poczekamy do grudnia – w zmodernizowanym budynku powstanie 10 mieszkań o powierzchni od 50 m2 do 71 m2, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

-Podstawowym założeniem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i uwzględnieniu walorów historycznych i architektonicznych obiektu, zwłaszcza jego zabytkowego charakteru – tłumaczy Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

-By zachować historyczne walory obiektu przewidujemy pozostawienie istniejących ścian zewnętrznych. Wybrane zamierzenie architektoniczne polegać będzie na uzyskaniu efektu „włożenia” nowej bryły, tj. gotowych modułów mieszkalnych w stary budynek, przy zachowaniu ceglanych ścian elewacyjnych budynku. Prowadzące do budynku schody zewnętrzne zostaną przebudowane – dodaje Gliwicki.

Budynek wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na prowadzenie wszelkich prac remontowych uzyskano zgodę konserwatora – z obowiązkiem zachowania oryginalnej balustrady schodów oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę drewnianą z zachowaniem łuków, szprosów i płycin w drzwiach.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku została zaprojektowana jako gazowa zasilana z sieci, poprzez gazową pompę ciepła, na dachu zaprojektowano panele fotowoltaiczne. W budynku zastosowany zostanie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

Prace budowlane za 14 904 000 zł realizuje wybrana w przetargu firma Info-Bud Construction Sp. z o.o. Cała inwestycja, wraz z projektem, niezbędnymi przyłączami, nadzorem branżowym oraz robotami nieuwzględnionymi w projekcie szacowana jest na 16,7 mln zł. W kwocie tej zawiera się dotacja – w lipcu 2021 r. Miasto Rybnik podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w kwocie 7 024 361,80 zł. Warto też dodać, że opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków na ulicy Przemysłowej zostało dofinansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.powiązane artykuły:

Wirtualna strzelnica w Rybniku
Lokalne 26 stycznia 2023

W Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku otwarto wirtualną strzelnicę. Obiekt będz

rewitalizacja terenu po Ryfamie
Lokalne 26 stycznia 2023

Teren, na którym funkcjonowała Rybnicka Fabryka Maszyn zyska nowe życie. Projekt ma połączyć wspó

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.9µg/m3 PM2.5: 1.7µg/m3