Mieszkasz w Katowicach? Zgłoś swój balkon w konkursie

Balkon Pana Adama Lasłowskiego który zwyciężył w ubiegłorocznej edycji konkursu

Redakcja

12 lipca, 2023

By zachęcić mieszkańców do zazieleniania własnych balkonów Katowice po raz trzeci organizują konkurs na „Najpiękniejszy katowicki balkon”. Autorzy zwycięskich aranżacji otrzymają nagrody pieniężne.

Pierwsza edycja konkursu na „Najpiękniejszy katowicki balkon”, którą miasto Katowice zorganizowało w 2021 r. na wniosek miejskiego radnego – Jarosława Makowskiego, spotkała się z ciepłym przyjęciem wśród mieszkańców. Wpłynęło wtedy 40 zgłoszeń, spośród których jury wybrało 3 laureatów i przyznało 9 wyróżnień. W ramach drugiej edycji, liczba zgłoszeń przekroczyła 40, a jury wybrało 3 laureatów oraz przyznało 6 wyróżnień.

Miasta przyjazne, to miasta zielone. Mieszkańcy chcą w miastach więcej skwerów, parków czy łąk kwietnych. Ale także my, sami mieszkańcy, możemy przyłożyć rękę do zazielenienia naszej miejskiej przestrzeni. Wystarczy mieć balkon lub taras - i kochać zieleń. Po to zgłosiłem projekt na najpiękniejszy zielony katowicki balkon: z jednej strony przyjemność, z drugiej zazielenianie naszych osiedli. I to przez nas samych - mówi radny Jarosław Makowski.

Członkami komisji konkursowej „Najpiękniejszy katowicki balkon 2023” oprócz przedstawicieli urzędu miasta oraz wspomnianego już radnego Jarosława Makowskiego są również radni miejscy Dawid Kamiński i Krzysztof Kraus.

Przed nami III edycja konkursu na „Najpiękniejszy katowicki balkon”. Będąc co roku w komisji konkursowej zobaczyłem wiele pięknych, zielonych i kwieciście kolorowych balkonów. Mam nadzieję, że z każdym rokiem takich miejsc na ekologicznej mapie zielonych Katowic będzie przybywało i właśnie temu ma służyć ten konkurs. Zachęcam do pięknego zdobienia swoich balkonów i przesyłania zgłoszeń! – mówi radny Dawid Kamiński.
Zielone balkony to idealne połączenie troski o klimat i o estetykę. Ozdabiają Katowice, a do tego w mikro skali produkują tlen, absorbują wodę i ochładzają najbliższą przestrzeń. Pośród zieleni lepiej się odpoczywa, a patrząc na zielony blok czy kamienicę, od razu można poczuć się lepiej! Oby było ich jak najwięcej! – dodaje radny Krzysztof Kraus.

Zgłoszenia do konkursu wraz ze zdjęciami swoich balkonów należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://katowice.eu/balkony, w terminie do 31.08.2023 r.

Autorzy zwycięskich aranżacji otrzymają nagrody pieniężne:

I miejsce – 1 500 zł brutto*

II miejsce – 1 000 zł brutto*

III miejsce – 500 zł brutto*

Dodatkowo Organizator może przyznać maksymalnie 6 wyróżnień, osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

*Nagrody finansowe zostaną wypłacone w kwocie netto, tzn. zostaną pomniejszone o naliczony i pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (stawka podatku 10%), którego płatnikiem jest Organizator Konkursu.

powiązane artykuły:

Katowickie pojemniki na deszczówkę fot KAW
Lokalne 5 lipca, 2023

Na początku lipca, w Katowicach zakończył się montaż ponad 100 zbiorników na wodę w pobli

Łąka kwietna w Katowicach fot Sławomir Rybok
Lokalne 4 lipca, 2023

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił trzy kolejne przetargi na zadania, które mają

W ramach budowy parku i nowych stref przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszy Fot KAW
Lokalne 29 czerwca, 2023

Przy ul. Wantuły w Katowicach powstaje nowy park. Jego powierzchnia to prawie 34 tys. m

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 14.6µg/m3