Leasing w złotówkach czy w euro? Co wybrać?

Euro

Redakcja

4 listopada, 2022

Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na leasing nie tylko w polskiej, lecz również w europejskiej walucie. Od tego wyboru będzie zależała opłacalność finansowania przedmiotu.

Kiedy warto zdecydować się na leasing w złotówkach, a w jakich przypadkach korzystniejsze może okazać się finansowanie w euro? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać leasing w obcej walucie? W artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Na czym polega leasing w euro?

Leasing w euro umożliwia spłacanie rat leasingowych w walucie europejskiej zamiast w złotówkach. Wysokość części odsetkowej raty będzie w tym przypadku zależeć od referencyjnej stopy EURIBOR, która obowiązuje na rynku międzynarodowym w strefie euro. Wysokość części kapitałowej raty leasingowej zostanie uzależniona od wartości przedmiotu umowy wyrażonej w euro.

Naliczanie oprocentowania w leasingu złotówkowym odbywa się na innych zasadach – brane są pod uwagę referencyjne stopy oprocentowania WIBOR, ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Część kapitałowa raty jest natomiast wyliczana na podstawie wartości rynkowej danej rzeczy ustalonej w polskiej walucie.

Kiedy leasing w euro może być korzystniejszy?

W określonych sytuacjach leasing w euro może okazać się bardziej opłacalny niż finansowanie w złotówkach.

Wysokość stóp procentowych

Leasing w walucie europejskiej może okazać się korzystniejszy w przypadku wysokich stóp procentowych w Polsce przy niskiej stopie referencyjnej EURIBOR. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na leasing ze zmiennym oprocentowaniem, wysokość raty może z czasem się zmieniać – zmniejszać lub zwiększać. Leasing w euro będzie się bardziej opłacać, gdy leasingobiorca trafnie przewidzi zmiany stóp procentowych w okresie finansowania przedmiotu.

Koszty przewalutowania

Opłacalność leasingu w obcej walucie zależy również od tego, czy przedsiębiorca będzie musiał ponosić koszty przewalutowania przy opłacaniu rat leasingowych. Uniknie niekorzystnego spreadu (różnicy pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży euro), jeśli osiąga przychody w walucie europejskiej. Brak spreadu jest możliwy jedynie w przypadku części kapitałowej raty – część odsetkowa bezwarunkowo będzie ustalana z uwzględnieniem średnich kursów NBP.

Leasing w euro może więc okazać się korzystny m.in. dla:

  • przedsiębiorstw funkcjonujących na międzynarodowym rynku europejskim,
  • firm z branży TSL,
  • podmiotów zagranicznych z oddziałami w Polsce,
  • polskich przedsiębiorstw zajmujących się eksportem towarów za granicę,
  • przedsiębiorców wykonujących usługi na rzecz zagranicznych klientów.

Kiedy korzystniejszy będzie leasing w złotówkach?

Leasing w euro jest nieopłacalny dla przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody wyłącznie lub prawie wyłącznie w złotówkach. W takim przypadku ponoszą spore ryzyko walutowe, związane z możliwością umocnienia się euro w stosunku do złotówki. Dlatego leasing w polskiej walucie będzie dla nich znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem.

leasing w złotówkach czy w euro

Leasingodawca może nie wyrazić zgody na leasing w obcej walucie. Niektóre firmy leasingowe przed zawarciem umowy wymagają przedstawienia pisemnego oświadczenia o dochodach osiąganych w euro. Konieczne może być również okazanie faktur w walucie europejskiej lub wyciągu z konta bankowego.

Leasing złotówkowy może również okazać się korzystniejszy, jeśli przedmiot umowy zostanie zakupiony przez firmę leasingową od dostawcy, który wystawi fakturę w innej walucie niż euro. W takim przypadku leasingodawca przewalutuje wartość danej rzeczy – zwykle na podstawie aktualnego kursu w banku, z którym współpracuje. Koszty z tym związane poniesie leasingobiorca.

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3