Ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz przypadków ptasiej grypy w Zagłębiu Dąbrowskim

pixabay.com

Katarzyna Kulyk

12 stycznia, 2023

Od kilku dni służby wojewody alarmują o zidentyfikowanych ogniskach afrykańskiego pomoru świń na terenie woj. śląskiego. Pojawią się również o zakażeniach zgnilcem amerykańskim. To z kolei choroba pszczół.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Zakażenie świń w stadzie przebiega powoli, a śmiertelność sięga 100% – informuje Wojewódzki Inspektor Weterynarii w Katowicach.


Afrykański pomór świń (ASF – african swine fever) został stwierdzony na terenie niemal całego Zagłębia Dąbrowskiego. Ogniska choroby stwierdzono w powiecie dąbrowskim, będzińskim, a także na ziemi zawierciańskiej. Choroba niestety nie ominęła Sosnowca. Niedługo przy drogach wjazdowych pojawią się tablice informujące o występowaniu na terenie miasta ognisk ASF.

W Sosnowcu wykryto także ogniska zgnilca amerykańskiego. To bardzo groźna choroba dotykająca pszczoły, która powoduje obumieranie ich larw.

Z kolei w związku ze stwierdzeniem ogniska grypy ptaków na terenie województwa śląskiego Sosnowiec znalazł się w strefie zagrożenia. W związku z tym wygłoszono apel o właściwym zabezpieczeniu drobiu przed dostępem dzikich ptaków mogących przenosić wirusa ptasiej grypy.


Zakazuje się:

  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownychNakazuje się:

  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

  • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,

  • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

  • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłonię tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

  • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

  • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu.

powiązane artykuły:

Animal 4219983 1920
Lokalne 13 stycznia, 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.1µg/m3