Kolejne wraki zostały usunięte przez katowicką Straż Miejską

66

Redakcja

6 sierpnia 2021

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, o którym właściciel nie chce pamiętać. Pojazdy takie nie tylko szpecą okolicę, ale zajmują również tak cenne i poszukiwane wszędzie miejsce parkingowe, a co najważniejsze często stanowią zagrożenie dla ludzi oraz dla środowiska.

Kiedy pojazd staje się bezużyteczny jego właściciel powinien go wyrejestrować i poddać recyklingowi. Niestety nie wszyscy tak robią  i pozostawiają swój pojazd w przypadkowym miejscu, licząc na to, że nikt się nim nie zainteresuje. Takie myślenie jest błędne, ponieważ zarówno mieszkańcy, jak i strażnicy miejscy patrolujący osiedla, bacznie zwracając uwagę na wrastające w ziemię wraki.

Tylko w tym tygodniu na lawecie odjechał między innymi Mercedes z ul. Tysiąclecia, Volkswagen z ul. Uniwersyteckiej oraz Volkswagen z ul. Kotlarza w Katowicach. Wraki trafiły na parking strzeżonyKoszty odholowania oraz koszty postoju na płatnym parkingu ponosi właściciel.  

Pojazd nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia, uznawany jest za porzucony z zamiarem wyzbycia się i wówczas przechodzi na własność gminy. 

Działania dotyczące usuwania wraków będą systematycznie kontynuowane przez strażników miejskich z Zespołu ds. Ochrony Środowiska. W tym roku katowiccy strażnicy miejscy wydali już 127  dyspozycji usunięcia pojazdu, którego stan wskazywał, że nie jest używany. Przed odholowaniem  pojazdu, funkcjonariusze  dokładają starań,  aby skutecznie dotrzeć i  powiadomić właściciela o konieczności usunięciu pojazdu. W efekcie czego w 95 przypadkach na pisemne wnioski strażników pojazdy zostały usunięte przez samych właścicieli.

Kwestię usuwania wraków reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 50a, pojazd  pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza (na wniosek zarządcy drogi).

 Należy zwrócić uwagę na wskazania ustawodawcy zawarte w tym przepisie:

 - pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych...., pozornie zapis ten jest jasny i czytelny. Jednak należy sprawdzić, czy na przedniej szybie samochodu jest widoczna naklejka z numerem rejestracyjnym. Jeżeli jest to taki samochód nie jest pozbawiony obowiązkowych cech identyfikacyjnych jakimi są tablice rejestracyjne;

 ... pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany...., na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany?  Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub powybijane lusterka, będą spełniały kryteria wraka?

Tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu i tylko na tej indywidualnej ocenie należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Z pewnością należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie

 ...pojazd.... może zostać usunięty z drogi.....,może, to znaczy, że nie musi. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia natychmiastowego usunięcia pojazdu nieużywanego. Może najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które doprowadzą go do właściciela samochodu a dopiero jeżeli to się nie powiedzie może zlecić odholowanie wraka na parking strzeżony;

 ...usunięty z drogi.... ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym można usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania.

Źródło: Straż Miejska Katowice

44

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.7µg/m3 PM2.5: 12.1µg/m3