Uroczyste otwarcie ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Cieszynska 6 08 2021 nr 21

Redakcja

6 sierpnia 2021

6 sierpnia w Ratuszu podsumowano największą inwestycję drogową ostatnich lat w Bielsku-Białej, czyli modernizację ulicy Cieszyńskiej. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim odbył się przejazd po nowym odcinku ulicy Cieszyńskiej. Przybyło wielu oficjalnych gości, był tort, baloniki, przygrywała orkiestra dęta Parnass Brass Band.

 

Modernizacja ul. Cieszyńskiej to największa inwestycja drogowa w naszym mieście, zarówno jeśli chodzi o rozmiar, jak i koszty. Przebudowany został również cały układ dróg lokalnych wspomagających tę arterię. Nie byłoby tego wszystkiego bez zaangażowania bardzo wielu osób - nie sposób ich wszystkich wymienić, aby kogoś nie pominąć. Wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie wielu miesięcy żmudnej pracy. Dziękuję też tym, którzy byli bardzo sceptyczni wobec przebudowy, a z czasem przekonali się do tej inwestycji”

powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski.

Walory nowej drogi na dobrą sprawę poznamy, gdy będziemy z niej na co dzień korzystać”

dodał prezydent.

Przebudowana ulica Cieszyńska na odcinku od ronda Hulanka do granic miasta ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Arteria krzyżuje się z innymi ulicami w 17 miejscach, wybudowano również 14 skrzyżowań poza ciągiem głównym, 13 zatok autobusowych, ścieżki rowerowe, chodniki.

Od strony północnej wzdłuż ul. Cieszyńskiej biegnie chodnik dla pieszych, od południowej – chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. Są nowe dojazdy i zjazdy do budynków oraz ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 1 km. Wybudowane zostały - nowy most na rzece Wapienica, dwa przejścia podziemne dla pieszych, 13 przepustów, konstrukcje oporowe, sygnalizacja świetlna, kanalizacja deszczowa oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, balustrady i oznakowanie).

Szerokość każdego pasa ruchu to 3,5 m, szerokość chodnika w zależności od miejsca wynosi od 1,5 m do 4 m, szerokość ścieżki rowerowej od 2,30 do 2,50 m.

Konstrukcja drogi ma grubość 90 cm - na dole wykonano 35 cm stabilizacji gruntu, wyżej 20 cm warstwy mrozoodpornej, potem położone są podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa bitumiczna, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego i warstwa ścieralna. Zastosowana nawierzchnia w żargonie drogowców uznawana jest za tzw. cichą, gdyż obniża hałas o 1 decybel. Na rondach konstrukcje zostały wzmocnione.  

Zastosowane rozwiązania ocenią w przyszłości użytkownicy arterii, a czas zweryfikuje założenia planistyczne i projektowe, które legły u podstaw tego zamierzenia inwestycyjnego”

podsumowuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Rozbudowie tego odcinka drogi wojewódzkiej towarzyszyła niezbędna dla prawidłowej obsługi terenów przyległych rozbudowa dróg lokalnych, m.in. ul. Dzwonkowej, pozostałego odcinka ul. Międzyrzeckiej w jej starym przebiegu, drogi serwisowej – przedłużenia w kierunku ulicy Czesława Tańskiego czy ul. Słowiańskiej.

Oddana do użytku ul. Cieszyńska stworzyła dogodne warunki dla rozwoju transportu zbiorowego w Bielsku-Białej oraz transportu indywidualnego. Warto podkreślić, że - razem z rozbudowaną ul. Międzyrzecką (w tym budową nowego wiaduktu i odcinka tej ulicy) - inwestycja tworzy spójną i funkcjonalną sieć dróg miejskich oraz poprawia połączenie Bielska-Białej z drogami ekspresowymi S-52 i S-1, a pośrednio z drogami krajowymi nr 1 i 52.

 

Źródło: UM Bielsko-Biała

Cieszynska 6 08 2021 nr 15

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.6µg/m3 PM2.5: 5.0µg/m3