„Mieszkanie za remont" Katowice 2024. Lista lokali

Mieszkanie za remont katowice 2024

Redakcja

20 lutego 2024

Mieszkanie za remont - Katowice 2024 to program, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W tej edycji dostępne są 33 lokale mieszkalne. Sprawdzamy, jakie mieszkania są do wyboru i jak sie o nie ubiegać .

„Mieszkanie za remont Katowice 2024” - dostępne lokale

Do wynajmu ofrowane są 33 mieszkania - od mającej niespełna 17 m2 kawalerki, do mieszkania o powierzchni ponad 75 m2. W każdym z oferowanych lokali jest inny zakres prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,11 zł w zależności od takich zmiennych jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej.

Lokale dostępne w XXII edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, ul. Mariacka, ul. Warszawska, ul. Kościuszki) oraz Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Piotrowicka, ul. Kołobrzeska, ul. Koszalińska).

„Mieszkanie za remont 2024” jakie należy spełnić warunki?

Po pierwsze – to kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2671,44 zł do 7123,84 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1780,96 zł do 4630,50 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. 

Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, które wpływają finalnie na liczbę uzyskanych punktów - mówi Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

  • poniżej 8 m² 8 pkt
  • od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
  • od 10 m² do 12 m² 4 pkt
  • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

  • poniżej 16 m² 8 pkt
  • od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
  • od 20 m² do 24 m² 4 pkt
  • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

  • do 1 roku: 2 pkt
  • powyżej 1 roku: 5 pkt

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony. Istnieje możliwość zawarcia umowy na czas oznaczony na żądanie lokatora.

powiązane artykuły:

Nowe mieszkania w katowicach
Lifestyle 19 stycznia 2024

Damrota Garden, powstający w ścisłym centrum Katowic, to niezwykły apartamentowiec, który przycią

Wizualizacja budynku przy ul Kossutha materiał RISER
Lokalne 28 listopada 2023

4 grudnia ruszy nabór wniosków o najem mieszkań na terenie nowego osiedla Katowickiego TBS przy u

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 12.2µg/m3