W Rudzie Śląskiej ruszają prace społecznie użyteczne. 45 osób przepracuje ponad 18 tysięcy godzin

Prace uzyteczne w rudzie slaskiej

Redakcja

20 lutego 2024

Ruszyła realizacja prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej. Prace będą wykonywane przez 45 osób aż do 29 listopada. Przepracują one ponad 18 tysięcy godzin. Podobnie jak w latach ubiegłych, osoby skierowane do tej formy aktywizacji będą wykonywały prace remontowe i porządkowe.

Prace społecznie użyteczne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej. Przeznaczone są dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) klientów pomocy społecznej, którzy z różnych powodów nie są w stanie podjąć pracy na otwartym rynku pracy.

- Osoby świadczące prace społecznie użyteczne wypracowują nawyki związane z zatrudnieniem i systematycznością. Ponadto zdobywają doświadczenie i praktykę zawodową, ćwiczą umiejętności współpracy w grupie, a przede wszystkim wzmacniają poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę na rzecz społeczności lokalnej – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Warunkiem uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

W zależności od predyspozycji oraz możliwości uczestnicy prac społecznie użytecznych wykonują różnego rodzaju zadania. Są to m.in. prace budowlano-wykończeniowe (skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, tynkowanie, szlifowanie ścian, naprawa i wymiana podłóg, naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, a także malowanie ścian i inne proste prace budowlano–remontowe niewymagające uprawnień, proste prace hydrauliczne, proste prace elektryczne niewymagające uprawnień), prace pomocnicze przy robotach remontowo–budowlanych (np. przygotowywanie oraz porządkowanie stanowisk po zakończeniu prac), prace porządkowe (w szczególności: zamiatanie, konserwacja płotów, porządkowanie terenów otwartych, porządki sezonowe – grabienie liści, pielęgnacja trawników i krzewów, odśnieżanie przyległych do posesji chodników i parkingów, posypywanie ich piaskiem lub solą, prace porządkowe wewnątrz pomieszczeń, w szczególności dotyczące porządkowania powierzchni płaskich, mebli, okien, prace pomocnicze przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów (drewna, mebli i innych, prace o charakterze pomocniczym, związane z funkcjonowaniem placówki, w której są wykonywane.

Zadania w ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są w Rudzie Śląskiej na terenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które są własnością miasta i stanowią miejsce zamieszkania mieszkańców lub działań na rzecz społeczności lokalnej. Przeprowadza się je także w mieszkaniach treningowych znajdujących się w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych lokalach i miejscach na terenie miasta.

powiązane artykuły:

Mieszkania komunalne w rudzie slaskiej
Lokalne 13 lutego 2024

25 dodatkowych mieszkań planują pozyskać do końca tego roku władze Rudy Śląskiej. 11 z ni

Dofinansowanie klubow sportowych
Lokalne 1 lutego 2024

Ponad 3 mln zł z budżetu miasta trafi do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Został rozstr

Skin streaming na skore
Lifestyle 20 lutego 2024

Skin streaming, czyli moda na zupełnie inną pielęgnację ciała zainicjowana przez influencerki sp

Krem pod oczy wart wyróbowania
Lifestyle 19 lutego 2024

Troska o delikatną skórę wokół oczu to kluczowy element rutyny pielęgnacyjnej dla wielu z nas. W

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.6µg/m3 PM2.5: 2.3µg/m3