Chcesz zostać strażnikiem miejskim? W Częstochowie trwa nabór

Jak zostać strażnikiem miejskim

Redakcja

23 stycznia 2024

W częstochowskiej Straży Miejskiej trwa nabór w konkursie na stanowisko strażnik miejski.  Dokumenty można składać do dnia 05.02.2024 roku. Jakie wymagania trzeba spełnić by zostać strażnikiem miejskim? Sprawdzamy 

Praca w Straży Miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania. Realizacja zgłoszeń mieszkanek i mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach – to codzienne interwencje strażników miejskich.

Jak zostać strażnikiem miejskim? 

Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez Sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Test sprawnościowy do straży miejskiej

Podczas konkursu kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy (bieg na 60 metrów i na 400 metrów oraz pchnięcie kulą 4 kilogramową) oraz test humanistyczny i psychologiczny.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do dnia 05.02.2024 roku do godz. 15:00. Decyduje data wpływu dokumentów do Straży Miejskiej.

powiązane artykuły:

Pomoc bezdomym
Lokalne 8 stycznia 2024

Częstochowscy strażnicy miejscy kontrolowali z niedzieli na poniedziałek pustostany i wspólnie ze

SDM 5
Lokalne 29 września 2023

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3