Bezrobotni z Rudy Śląskiej w ramach aktywizacji zawodowej przepracują 18 tysięcy godzin

fot. pixabay.com

Redakcja

29 grudnia, 2022

Bezrobotni z Rudy Śląskiej, będą wykonywali prace remontowe i porządkowe. W ramach aktywizacji zawodowej przepracują 18 tysięcy godzin. Mowa o 45 klientach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych. Planowany czas wykonywania prac to okres od stycznia do grudnia 2023 roku. 

- To rozwiązanie sprawdza się w naszym mieście od kilku lat, dlatego jak najbardziej warto je kontynuować. To duża szansa dla osób korzystających z tej formy aktywizacji. Dla nich często jest to początek nowej drogi zawodowej, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Dzięki tym działaniom wielu z uczestników znalazło zatrudnienie na rynku pracy – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Warunkiem uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

- W 2023 roku rozpoczęcie działań zaplanowaliśmy na styczeń. Jesteśmy elastyczni i otwarci na realizację nowych potrzeb, np. pomocy seniorom czy też osobom z niepełnosprawnościami. Część osób realizujących prace społecznie użyteczne może wykonywać prace związane ze zrzuceniem węgla, a tym samym wspomagać w zapewnieniu ogrzewania w trudnym sezonie zimowym – dodaje Krystian Morys.

W zależności od predyspozycji oraz możliwości, uczestnicy prac społecznie użytecznych wykonują różnego rodzaju zadania. Są to prace budowlano-wykończeniowe (np. skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, tynkowanie i szlifowanie ścian, proste prace hydrauliczne), pomocnicze przy robotach remontowo–budowlanych (przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy), porządkowe (np. zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników, grabienie liści, odśnieżanie), porządkowe wewnątrz pomieszczeń, pomocnicze przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów, prace o charakterze pomocniczym związane z funkcjonowaniem placówki, w której są wykonywane, niewymagające dodatkowych uprawnień.

Zadania w ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są w Rudzie Śląskiej na terenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które są własnością miasta i stanowią miejsce zamieszkania mieszkańców lub działań na rzecz społeczności lokalnej. Przeprowadza się je także w mieszkaniach chronionych znajdujących się w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych lokalach i miejscach na terenie miasta.


powiązane artykuły:

Ukraina dziecko
Lokalne 21 grudnia, 2022

Unia Europejska przekaże 232 tys. zł dla wsparcia uczniów z Ukrainy w Rudzie Śląskiej. Fundusze m

pixabay.com
Wiadomości 20 grudnia, 2022

Czy powierzenie świętochłowickiemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych realizacji zada

Budowa N-S w Rudzie Śląskiej
Wiadomości 13 grudnia, 2022

W Rudzie Śląskiej postępują prace przy budowie kolejnego odcinka trasy N-S. Wykonano już

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 28.1µg/m3 PM2.5: 23.2µg/m3