Świętochłowicka spółka miejska zajmie się odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej?

pixabay.com

Katarzyna Kulyk

20 grudnia, 2022

Czy powierzenie świętochłowickiemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych realizacji zadań miasta Ruda Śląska z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w trybie zamówienia in house byłoby dobrym rozwiązaniem? Odpowiedź na to pytanie da analiza, która zostanie przeprowadzona na podstawie listu intencyjnego, podpisanego przez władze obu miast oraz świętochłowickich spółek miejskich.

Organizacja systemu zagospodarowania odpadów komunalnych to temat trudny, który stawia wiele wyzwań przed samorządami. Rozważane są wszelakie podejścia do owej sytuacji, poza stosowanym do tej pory otwartym przetargiem dla firm komercyjnych, szukając optymalnego rozwiązania. Takim mogłoby być zlecenie zadania świętochłowickiemu MPUK. List intencyjny to początek procesu analizy, czy dany model jest dopuszczalny prawnie i uzasadniony ekonomicznie – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej
Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój świętochłowickich spółek zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych oraz ich segregacją, zagospodarowywaniem, przetwarzaniem i składowaniem. Podpisany list intencyjny pokazuje, że przedsiębiorstwa komunalne, o ile są dobrze zarządzane, mogą stanowić konkurencję dla innych podmiotów rynkowych – podkreśla Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Prezydent dodał też, że zainteresowanie Rudy Śląskiej możliwością świadczenia przez świętochłowicki MPGK i MPUK kluczowych usług dla mieszkańców pokazuje, że obrana w ostatnich latach strategia rozwoju oraz inwestycje będące jej pokłosiem przynoszą coraz lepsze efekty, zauważalne nie tylko w skali Świętochłowic.

Ewentualne powierzenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Świętochłowicach realizacji zadań miasta Ruda Śląska z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi miałoby nastąpić na warunkach przewidzianych w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której wspólnikami są Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. oraz miasto Świętochłowice. Spółka została utworzona w celu prowadzenia działalności użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania porządku i czystości. Z kolei MPGK jest spółką prawa handlowego, której jedynym wspólnikiem jest miasto Świętochłowice.

Obecny operator systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej został wyłoniony w toku otwartego przetargu. Od 1 czerwca 2021 r. jest nim konsorcjum firm BM Recykling Sp. z o.o., PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. komandytowa i Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do 31 maja 2023 r., jednak władze miasta już pracują nad modelem systemu na kolejny okres.

powiązane artykuły:

Csm csm kopalnia foto chodnika 3c959b4e02 28095cebca
#EkoSilesia 21 lipca, 2020

Znajdujące się w zużytym sprzęcie elektronicznym metale szlachetne - np. miedź, srebro czy złoto - m

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 24.5µg/m3 PM2.5: 20.7µg/m3