Pogórnicze odpady pomogą w recyklingu!

Csm csm kopalnia foto chodnika 3c959b4e02 28095cebca

Redakcja

21 lipca 2020

Znajdujące się w zużytym sprzęcie elektronicznym metale szlachetne - np. miedź, srebro czy złoto - można efektywnie odzyskać wykorzystując specjalny roztwór z pogórniczych odpadów. Umożliwiającą to technologię opracowano w ramach międzynarodowego projektu z udziałem firmy Tauron Wydobycie.

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na połączeniu strumieni odpadów wydobywczych i elektronicznych. W efekcie ze zużytej elektroniki można odzyskać cenne metale, a tzw. skała płonna - odpad wydobywany na powierzchnię wraz z węglem kamiennym - staje się surowcem m.in. dla budownictwa drogowego i hydrotechnicznego.

Z danych spółki Tauron Wydobycie wynika, że w minionych dwóch latach 800 tys. ton odpadów z kopalń tej firmy przetworzono w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek, np. w postaci kruszywa do budowy dróg czy budulca wałów przeciwpowodziowych. Projekt, w którym połączono działania dotyczące odpadów pogórniczych i elektronicznych, przyniósł nowe możliwości ich zagospodarowania.

"Dzięki przeprowadzonym badaniom, realizowanym wspólnie z polskimi i europejskimi instytutami, uczelniami oraz przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie, otrzymano pełnowartościowe produkty handlowe w postaci wyrobów ceramicznych, kruszyw, dodatków do cementów i wyrobów betonowych oraz odzyskano ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego cenne metale szlachetne, takie jak miedź, srebro czy złoto" - podała we wtorek Grupa Tauron.

Proces wspólnego przetwarzania odpadów pogórniczych i elektronicznych opiera się na wytworzeniu roztworu ługującego z odpadów, powstających w procesach wzbogacania węgla kamiennego. Taki roztwór służy następnie do ekstrakcji cennych metali z płytek obwodów drukowanych, znajdujących się w zużytym sprzęcie elektronicznym.

W ramach projektu opracowano technologię, wykorzystującą piryt i markasyt występujący w odpadowej skale płonnej do wytworzenia kwasu siarkowego - niezbędnego przy odzyskiwaniu metali z elektronicznego złomu. W efekcie można odzyskać metale szlachetne z elektroniki, a ze skały, pozbawionej związków siarki, uczynić pełnowartościowy surowiec.

Przedstawiciele Taurona oceniają, że opracowana w ramach projektu technologia otwiera nowe możliwości wykorzystania odpadów pogórniczych - zarówno tych już leżących na hałdach, jak i tych z bieżącej produkcji.

"Dla producentów elektroniki wskazuje nowe możliwości odzysku najcenniejszych metali zawartych w zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, przyczyniając się do ograniczenia eksploatacji naturalnych złóż surowców" - ocenia spółka.(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.4µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3