Kolejny odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej już za półmetku

Budowa N-S w Rudzie Śląskiej

Redakcja

13 grudnia 2022

W Rudzie Śląskiej postępują prace przy budowie kolejnego odcinka trasy N-S. Wykonano już m.in. wiadukt oraz palowanie pod nowy przepust nad Potokiem Bielszowickim. Na następny etap władze miasta chcą pozyskać środki z nowego programu regionalnego Unii Europejskiej dla województwa śląskiego.

Prowadzone obecnie prace związane są z budową czwartego odcinka trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja. Realizowane obecnie zadanie dotyczy odcinka od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudową ul. Bielszowickiej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszowickiej oraz przebudową ul. 1 Maja od ul. Żwirki i Wigury do ul. Gabora.

Aktualne zaawansowanie prac to ogólnie około 65%, a w przypadku przebudowy magistrali wodociągowej już około 95%. Wykonano już m.in. 2 przejścia dla zwierząt, przejście i przejazd dla rowerów w rejonie ogródków działkowych, wiadukt nad ulicą Bielszowicką, rozbiórkę przepustu w ciągu ulicy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim, a także palowanie pod nowy przepust – wylicza wiceprezydent Jacek Morek, odpowiedzialny m.in. za kwestie drogowe.

Na ukończeniu jest również sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowano także sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej i elektroenergetycznej. W ramach przebudowy ulicy Bielszowickiej rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę jezdni z kruszywa i warstwę podbudowy z mieszanki asfaltowej oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Obecnie trwają prace związane m.in. z budową głównego ciągu trasy N-S. Wykonano w części nasypy drogowe i podbudowę z kruszywa oraz mieszanki asfaltowej, w trakcie są prace brukarskie przy budowie chodników i ścieżki rowerowej. Trwają również roboty związane z przebudową ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Żwirki Wigury do ulicy Gabora. Rozebrano nawierzchnię jezdni, przebudowywane są sieci uzbrojenia podziemnego oraz trwają roboty w zakresie budowy pasa drogowego ulicy 1 Maja w nowej geometrii drogowej.

Przy tak poważnej inwestycji kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym, spowodowanymi zwężeniem jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany organizacji ruchu będą występować na tym odcinku do momentu ukończenia zadania, czyli do listopada 2023 roku. 

Obecnie w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej ruch pojazdów poprowadzony jest tymczasową drogą (bypass), równolegle do ul. 1 Maja, co jest związane z budową nowego przepustu – informuje Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.

Budowa czwartego odcinka trasy N-S od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja to duża i kosztowna inwestycja, która została podzielona na dwa zadania. Koszt obecnie realizowanego etapu to ponad 100 mln zł, z czego zdecydowana większość sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Dofinansowanie do budowy odcinka między ul. Kokota a ul. 1 Maja wynosi 85 proc.

– Na drugie zadanie, dzięki któremu domknięte zostanie połączenie Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4, chcemy pozyskać środki z zatwierdzonego właśnie przez Komisję Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Naboru wniosków spodziewamy się wiosną przyszłego roku – informuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek, nadzorująca pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.


Budowa N-S w Rudzie Śląskiej

powiązane artykuły:

Mjhtyhgv
Lokalne 1 czerwca 2022

65 mln zł z kolejnej odsłony Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafi do Rudy Śląskiej. To

Csm ns 01 1297be334c
Lifestyle 24 kwietnia 2021

Wartą 95 mln zł brutto ofertę spółki Drogopol-ZW na pierwszy z dwóch etapów budowy ostatniego odcink

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.5µg/m3 PM2.5: 17.7µg/m3