Ruda Śląska wybrała wykonawcę części ostatniego odcinka trasy N-S

Csm ns 01 1297be334c

Redakcja

24 kwietnia 2021

Wartą 95 mln zł brutto ofertę spółki Drogopol-ZW na pierwszy z dwóch etapów budowy ostatniego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, wybrał w piątek miejscowy samorząd. Ofertę wybrano po aukcji elektronicznej, po pierwszym etapie przetargu cena była o 15 mln zł wyższa.

Powstająca od kilku lat trasa N-S ma utworzyć nowy kręgosłup komunikacyjny Rudy Śląskiej. Po zrealizowaniu obu etapów obecnego przedsięwzięcia zostanie domknięte to w większości bezkolizyjne połączenie autostrady A4 oraz przebiegającej bliżej centrów śląskich miast, również bezkolizyjnej, Drogowej Trasy Średnicowej.

W pierwszym etapie przetargu pod koniec stycznia br. otwarto dziewięć ofert. W postępowaniu o budżecie 113,1 mln zł brutto trzy najtańsze oferty złożyły firmy: Drogopol-ZW (109,8 mln zł brutto), Banimex (110,5 mln zł) i IMB-Podbeskidzie (114,9 mln zł). Do drugiego etapu - aukcji elektronicznej 12 kwietnia br. - dopuszczono ośmiu oferentów; aktywnie uczestniczyło w niej sześć firm.

Po zakończeniu aukcji, a następnie odrzuceniu jednej z ofert z powodu rażąco niskiej ceny (omyłkowo zaproponowano 107 tys. zł, zamiast 107 mln zł), najniższą cenę proponował Drogopol-ZW (95 mln zł). W piątek na platformie przetargowej rudzkiego magistratu pojawiła się informacja, że oferta Drogopolu-ZW została wybrana jako najkorzystniejsza.

Ogłaszając przetarg na początku grudnia ub. roku, miasto czekało na formalne potwierdzenie otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - po podziale budowy ostatniego odcinka trasy N-S na dwa etapy. Obecnie miasto ma zgodę urzędu marszałkowskiego na zaproponowany podział.

Ten krok miasta był efektem unieważnienia w październiku 2019 r. poprzedniego przetargu na budowę całego czwartego (ostatniego) odcinka trasy po otrzymaniu zbyt drogich ofert. Samorząd dostał do tej inwestycji 110 mln zł unijnej dotacji, szacując w postępowaniu, że będzie ona kosztowała do 228,8 mln zł brutto. Ceny czterech zgłoszonych ofert wynosiły wówczas od 334,8 mln zł do 386,7 mln zł brutto.

Cały brakujący odcinek trasy N-S ma prowadzić od ul. Kokota do węzła autostrady A4. Wydzielony pierwszy etap obejmuje część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką z jej węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu ul. Bielszowickiej i 1 Maja oraz odcinek ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ul. Gabora.

Zamawiany w obecnym przetargu odcinek głównej trasy ma liczyć 980 m. Węzeł łączący N-S z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie turbinowe. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, a także szereg obiektów inżynierskich.

Przewidywany termin zakończenia budowy to IV kw. 2023 r. Oba etapy zostały wydzielone tak, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, pod względem ruchowym i technicznym. Miasto spodziewa się otrzymać ze środków unijnych 85 proc. dofinansowania do oszacowanych na ok. 100 mln zł kosztów kwalifikowanych pierwszego etapu.

Oddany do użytku w styczniu 2013 r. pierwszy odcinek N-S liczy ok. 1 km. Wiedzie od węzła trasy DTŚ - łączącej centra śląskich miast - do węzła z rudzką ul. 1 Maja. W II etapie prac w sierpniu 2016 r. otwarto ponadkilometrowy odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem z tą ulicą oraz jej przedłużeniem do ul. ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice. W III etapie, we wrześniu 2018 r., otwarto liczący 1,4 km fragment od ul. Bukowej do ul. Kokota.

Budowa wszystkich dotychczasowych etapów była współfinansowana środkami unijnymi. Otrzymana dotąd dotacja do IV etapu - 110,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 zakładała wartość projektu 185,6 mln zł.

Budowa trasy N-S, zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h, pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie. Ulicą 1 Maja przez Rudę Śląską przebiega obecnie droga wojewódzka nr 925.

Miasto chciałoby budować w przyszłości trasę N-S także w kierunku północnym - od Drogowej Trasy Średnicowej do granicy z Bytomiem. Obecnie pracuje nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Budowa ma zależeć od wygospodarowanych środków.(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.1µg/m3 PM2.5: 8.2µg/m3