Pieniądze z UE pomogą ukraińskim uczniom w Rudzie Śląskiej

Ukraina dziecko

Redakcja

21 grudnia 2022

Unia Europejska przekaże 232 tys. zł dla wsparcia uczniów z Ukrainy w Rudzie Śląskiej. Fundusze mają zostać przeznaczone na dodatkowe wyposażenie dla szkół, w których uczą się ukraińskie dzieci. 

Jak informuje miasto, celem projektu jest zakup sprzętu dla 9 rudzkich szkół podstawowych oraz 2 liceów ogólnokształcących, do których uczęszcza łącznie 220 uczniów z Ukrainy, którzy uciekli w związku z atakiem Rosji na ich kraj. Będzie to 47 laptopów, 5 elektronicznych translatorów mowy, a także 40 krzeseł i 20 stolików.

- Otaczamy pomocą i opieką uczniów z Ukrainy, jednak dla zapewnienia im odpowiednich warunków nauki niezbędny jest także dodatkowy sprzęt. Unijne dofinansowanie pokryje większość kosztów tego projektu mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko, odpowiedzialna za sprawy oświaty.

- Całkowita wartość projektu to prawie 257 tys. zł, z czego dofinansowanie pokryje niemal 232 tys. zł. Środki pozyskaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego informuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek, nadzorująca pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Aktualnie do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza 93 dzieci z Ukrainy, do szkół podstawowych 219 uczniów z tego kraju, a do szkół ponadpodstawowych – 54.

Ruda Śląska czeka też na ocenę innego projektu za 5 milionów złotych.  Jego celem jest adaptacja 28 nieużytkowanych lokali stanowiących własność miasta na mieszkani w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.
Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.2µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3