6 mln zł dla rudzkiego szpitala. Rada Miasta podjęła uchwałę

fot. UM Ruda Śląska

Redakcja

27 stycznia, 2023

Rada Miasta w Rudzie Śląskiej na wniosek prezydenta Michała Pierończyka podjęła uchwałę w sprawie dokapitalizowania Szpitala Miejskiego kwotą 6 mln zł.

Jak informuje rudzki magistrat, podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z koniecznością uregulowania pozostałej części zobowiązania względem banku udzielającego szpitalowi kredytu w rachunku bieżącym (ostateczny termin spłaty przypada na koniec stycznia br.) oraz zabezpieczenia najbliższych płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracowników z tytułu wynagrodzeń. 

Dokapitalizowanie w tym momencie jest o tyle istotne, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma 45 dni na wypłacenie nam środków za nadwykonania w roku ubiegłym. Spodziewamy się tych pieniędzy najwcześniej pod koniec lutego – zaznacza Ewa Krych, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Dokapitalizowanie spółki pozwoli utrzymać płynność finansową Szpitala Miejskiego, na którą mocno wpływa znaczący wzrost cen materiałów i usług medycznych w ostatnim okresie oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w 2022 roku w związku z nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych.

Kwestie finansowe to nie jedyne wyzwania, z którymi mierzy się Szpital Miejski. Podobnie jak w innych tego typu placówkach rozwiązywać trzeba także problemy kadrowe. To właśnie one były powodem miesięcznego zawieszenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który wznowi działalność na początku lutego. Przerwa w jego funkcjonowaniu spowodowana była nierozstrzygnięciem konkursu ofert na nowe kontrakty lekarzy oddziału. 

Mamy już podpisane umowy konkursowe z częścią lekarzy, którzy przystąpili do postępowania. Dodatkowo zabezpieczyliśmy nowe osoby, które będą uzupełniały brakujące etaty – informuje Ewa Krych. - Czas przestoju wykorzystujemy na odmalowanie oddziału – dodaje. 

Do czasu ponownego uruchomienia oddziału pacjentów, którzy wymagają opieki w ramach oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zabezpieczają placówki w Zabrzu oraz Bytomiu.

Warto też dodać, że od 1 lutego w pełnym zakresie będzie funkcjonował Oddział Neurologiczny i Udarowy, który do tej pory nie mógł przyjmować wszystkich pacjentów. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu nowych umów z lekarzami.


powiązane artykuły:

dotacje dla żłobków w rudzie śląskiej
Wiadomości 16 grudnia, 2022

Rada Miasta w Rudzie Śląskiej podjęła wczoraj, (15 grudnia br.) podczas sesji, decyzję o przyznan

Martusia 2
Lokalne 15 stycznia, 2023

To prawdziwy cud narodzin oraz fantastyczna praca zespołu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.6µg/m3 PM2.5: 10.0µg/m3