Wystartował Bytomski Budżet Obywatelski. Na realizację projektów przeznaczono 6 mln złotych

Bytomski budżet obywatelski

Redakcja

4 kwietnia 2023

W Bytomiu wystartował Budżet Obywatelski. Swoje pomysły na realizację zadań w przestrzeni miasta mieszkańcy mogą zgłaszać od 3 kwietnia do 8 maja. Pula na realizację projektów z Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2023/2024 wynosi prawie 6 mln zł. 

Zgłaszane do budżetu obywatelskiego projekty nie muszą dotyczyć wyłącznie inwestycji i remontów - mogą być związane także np. z organizacją wydarzeń.

Aby złożyć swój projekt, niezbędne jest zebranie minimum 50 podpisów od osób, które poprą naszą inicjatywę. Wniosek należy złożyć wraz z wypełnioną listą, która została udostępniona na stronie miasta.

Do kiedy można składać wnioski w Bytomskim Budżecie Obywatelskim?

Podpisane wnioski do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego (wraz z listami poparcia) można składać od 3 kwietnia do 8 maja:

  • elektronicznie - na stronie bo.bytom.pl lub za pośrednictwem ePUAP/SEKAP,
  • osobiście - w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
  • listownie - na adres: Urządu Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

Głosowanie odbywać się będzie od 22 września do 6 października 2023 r. w formie elektronicznej.

Co dwa głosy to nie jeden

Każdy uprawniony do głosowania bytomianin będzie dysponował dwoma głosami, dzięki czemu będzie mógł oddać swój głos na dwa projekty:

  • jeden głos na projekty o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł - do wyczerpania kwoty 2 mln zł,
  • jeden głos na projekt o wartości poniżej 500 tys. zł - do wyczerpania puli środków przewidzianych w budżecie miasta na #BO_Bytom po uwzględnieniu projektów wybranych w pierwszym progu kwotowym.

Głosowanie tylko w formie elektronicznej

Aby uniknąć sytuacji, w których głosy oddawane były podwójnie lub brały w nim udział osoby nieuprawnione, w tym roku głosowanie przeprowadzone zostanie tylko w formie elektronicznej poprzez interaktywny formularz.

Pomyślano też o tych, którzy nie mają dostępu do sieci. Będą oni mogli oddać swój głos elektroniczne w wyznaczonych punktach konsultacyjnych. W głosowaniu będą mogły brać udział osoby niepełnoletnie, ale potrzebna im będzie zgoda rodzica lub opiekuna.

Wyłonione w ramach budżetu partycypacyjnego projekty będą realizowane w 2024 roku.

powiązane artykuły:

D4 N 6781 kopia
Lokalne 31 marca 2023

Z diagnozy przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Bytomiu wynika, że co trzeci uczeń bytomskich sz

Katowicka 32
Lokalne 22 marca 2023

Ponad 6,7 mln zł kosztował remont 10 kamienic oraz zagospodarowanie podwórek w kwartale ulic: Głę

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.3µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3