Zakończyła się rewitalizacja kolejnych kamienic w Bytomiu

Katowicka 32

Redakcja

22 marca 2023

Ponad 6,7 mln zł kosztował remont 10 kamienic oraz zagospodarowanie podwórek w kwartale ulic: Głębokiej, Matejki i Katowickiej. We wtorek, 21 marca odbył się odbiór techniczny inwestycji zrealizowanej w ramach projektu Rewitalizacji podobszaru 10.

Przedsięwzięcie realizowała spółka ZBM-TBS Sp. z o.o. w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi. - Fakt, że dziś możemy się cieszyć z kolejnych wyremontowanych budynków, to zasługa zaangażowanych w ten proces wspólnot mieszkaniowych, które złożyły swoje fiszki projektowe, kiedy aktualizowaliśmy Gminny Program Rewitalizacji - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

W ramach projektu wyremontowane zostały części wspólne budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowany został teren przynależny do wspólnot przy ul. Głębokiej 1, 3, 5a, Katowickiej 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41.

Nowe elewacje i podwórka

Budynki doczekały się termomodernizacji. Na elewacji frontowej zastosowano tynk ciepłochronny, z kolei tyły budynków ocieplone zostały styropianem. Ściany fundamentowe zostały zaizolowane, a obiekty zyskały nowe orynnowanie i obróbki blacharskie.

Rewitalizacji budynków towarzyszyły też prace polegające na zagospodarowaniu 2,5 tys. mkw. tamtejszych podwórek. Powstały nowe chodniki, ogrodzenie, wygrodzony wybieg dla psów. W podwórkach pojawiły się ławki, kosze na śmieci, nowe nasadzenia i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością takie jak np. podjazdy, tabliczki z napisami brajlowskimi.

Projekt wprowadzony do Gminnego Programu Rewitalizacji w 2019 roku, został finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja orazInfrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.1µg/m3 PM2.5: 3.6µg/m3