Wybrano nową wiceprezydent Tychów. Zmiana także na stanowisku Sekretarza Miasta

Nowa wiceprezydent i sekretarz tychow

Redakcja

5 czerwca 2024

Katarzyna Pytlarz – dotychczasowa naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Tychy została nowym Sekretarzem Miasta. Zastąpiła na tym stanowisko Anetę Luboń-Stysiak, która została pierwszym zastępcą prezydenta Tychów.

Aneta Luboń-Stysiak z tyskim samorządem związana jest od 1999 roku. Od 2003 roku była naczelnikiem Wydziału Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy, a od 2015 roku Sekretarzem Miasta Tychy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania, studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalność: samorząd terytorialny) oraz MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jako Sekretarz pełniła funkcję II Wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Forów Sekretarzy oraz funkcję Przewodniczącej Śląskiego Forum Sekretarzy. 

Obecnie jako wiceprezydent będzie zarządzać wydziałami: Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Geodezji, Budownictwa, Strażą Miejską oraz współpracować z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Katarzyna Pytlarz w tyskim magistracie pracuje od 18 lat. Od 2015 roku pełni funkcję Naczelnika Wydziału Administracyjnego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja), studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy), studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jako Sekretarz Miasta będzie nadzorowała i koordynowała pracę jednostek organizacyjnych urzędu m.in. Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Administracyjnego, Wydziału Obsługi Rady Miasta, Wydziału Organizacyjnego Kadr i Szkolenia, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Dowodów Osobistych.

powiązane artykuły:

Porodówka w tychach
Lokalne 10 maja 2024

Jak wygląda tyska porodówka od środka? Na czym polega poród w wodzie? Jak dobrze przygoto

Tychyeu
Wideo 28 kwietnia 2024

20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ🇪🇺

... to też 20 lat Tychów we wspólnocie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.3µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3