W Zabrzu-Pawłowie powstaną trzy nowe drogi. Mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku

fot Pawel Ja Nic Janicki

Redakcja

25 stycznia, 2023

W zabrzańskiej dzielnicy Pawłów powstaną trzy nowe drogi. Dwie pierwsze to ulice boczne – wschodnia i zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte. Trzecia droga, będzie znajdowała się w ciągu ulicy Sudeckiej. Nowe drogi będą oddane do użytku jeszcze w tym roku. 

W Sali Historycznej zabrzańskiego magistratu podpisane zostały trzy umowy, zgodnie z którymi powstaną nowe drogi w dzielnicy Pawłów.

Wykonawcą robót pierwszej inwestycji, tj. „Budowy dogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, uliczna boczna wschodnia” będzie firma ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch. Wartość umowy to 790 117,78 zł – całość finansowana jest ze środków własnych Miasta Zabrze. Budowa planowo ma zakończyć się we wrześniu br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowa drogi o długości ok. 146 m w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, ulica boczna wschodnia, zakończoną placem do zawracania wraz z dojazdem do posesji;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami porozumienia kolizyjnego;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przesunięcie i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Druga inwestycja (ulica boczna zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu) będzie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska. Wartość umowy to 1 978 479,38 zł – całość finansowana ze środków własnych Miasta Zabrze. Zakończenie budowy zaplanowane jest w październiku br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowa drogi o długości ok. 314 m z utwardzonymi zjazdami w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, boczna zachodnia;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej własność Tauron Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami porozumienia kolizyjnego;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przebudowa przyłącza gazu średniego ciśnienia wraz z zmianą lokalizacji szafki gazowej;
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej;
 • przesunięcie i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznej;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Drogę w ciągu ulicy Sudeckiej wybuduje spółka Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Wartość umowy to 1 864 757,82 zł – całość finansowana ze środków własnych Miasta Zabrze. Droga ma zostać oddana do użytku w grudniu br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowę drogi o długości ok. 456 m w ciągu ul. Sudeckiej wraz z poboczami, zjazdami do posesji oraz placem do zawracania;
 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej;
 • przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej;
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej;
 • przebudowa przyłączy gazu i zabezpieczenie sieci gazowej;
 • budowa kanału technologicznego;
 • zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych nN;
 • przebudowa żelbetowego słupa elektroenergetycznego;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu;
 • rozbiórka części nawierzchni i elementów istniejącego uzbrojenia terenu.


powiązane artykuły:

fot. Pawel Ja Nic Janicki
Lokalne 21 stycznia, 2023

Trwają prace przy budowie centrum przesiadkowego w Zabrzu przy ul. Goethego. Obecnie wykonawca pr

nowe mieszkania w Zabrzu
Lokalne 20 stycznia, 2023

W zabrzańskim Ratuszu podpisana została umowa między Zarządem Budynków Mieszkaniowych – Towarzyst

Podpisanie umowy Zabrze Wolności Miarki 01 Fot UM Zabrze Paweł Ja Nic Ja
Lokalne 10 stycznia, 2023

W poniedziałek 9 stycznia podpisana została umowa z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych to

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 23.0µg/m3 PM2.5: 20.5µg/m3